Hovudside Breimsbygda IL

Velkomen til Breimsbygda Idrettslag si nettside. Her finn du informasjon frå våre grupper samt anna nyttig info på kva som rører seg på idrettsfronten i bygda.

Siste nytt:

 • Resultat Breimstrimmen 2016-2017

  Vi har kåra vinnarane på Idrettsbasaren, søndag, 26.11. Her kjem oversikt over poengfordelinga.

  Les meir her.

  Les meir

 • Håvard Hetle vart tildelt Stimulanseprisen 2017

  Under Idrettsbasaren søndag 26.november vart Håvard Hetle tildelt Stimulanseprisen 2017.

   

   

  Årets Stimulansepris i Breimsbygda idrettslag.

  Målsetjinga med prisen er å stimulere unge utøvarar til satsing på ein eller fleire idrettar.

   Retningsliner for tildeling:

  • Stimulansprisen vert gjeven til unge og lovande utøvarar opp til og med 19 år.
  • I vurderinga skal det leggast vekt på at utøvaren har vist framgang i si idrettsgrein, har viljen til å satse målbevisst, og er seriøs i trening og konkurransesamanheng.

   

  Årets vinnar av stimulansprisen er ein allsidig utøvar som har delteke og gjort det godt i fleire idrettar. No er ikkje det å delta i fleire idrettar uvanleg når du kjem frå eit idrettslag med ikkje mindre enn 9 særgrupper – det uvanlege her er at årets vinnar presterer på høgt nivå i stort sett i alle greiner han prøver.

  Vinnaren har delteke i dei fleste friidrettsgreinene - så langt vi er kjent med har han delteke i 7 ulike øvingar i inneverande sesong og har plassert seg blant dei beste i fylke i fleire av desse. Til og med stavsprang har han prøvd seg i.

  I vinteridrettane langrenn og alpint har han og prestert på høgt nivå – so høgt at dette har blitt lagt merke til både på krets- og nasjonalt nivå.

  Likevel er det nok mest på fotballbana årets vinnar har markert seg – han har faktisk markert seg så sterkt at han i ein alder av 14 år har debutert som målvakt på G 15 landslaget. Det nåløyet er so trangt at dei fleste ikkje vil forstå kva prestasjon det er å komme frå eit lite fotballmiljø i Breimsbygda og være den som er best i landet, føre målvaktstalent frå klubbar som t.d. Rosenborg, Vålerenga og Brann.

  Årsaka til at Håvard er komen som lang er samansett. Gode gener og sosial arv har nok sitt å seie. Men fyrst og fremst er det allsidig aktivitet og målretta, hardt arbeid over fleire år som er nøkkelen. Håvard har heller aldri vore redd for utfordringar. Eit døme på det er at han allereie som miniputtspelar hadde lyst å være med på treningane til A-laget. Ein gang fekk han lov å stå i mål der dei siste 10-minutta av ei trening, etter å ha sirkle rundt bana i over ein time. Beskjeden til A-lagsspelarene var at dei skulle være forsiktige når dei avslutta på målet der Håvard stod. Det som skjedde var at Håvard gjekk rett i beina på ein av dei største og sterkaste spelarane før denne i det heile klart å avslutte. Håvard heldt ballen i fast grep og A-lagsspelarar i ulik vektklasse stod undrande igjen og lurte på kva det var som skjedde.

  Dette er Håvard i eit nøtteskal; Offensiv, uredd og villig til å gå nye veier. Det er etablert eit samarbeid med Terje Skjeldestad keeperskule og Sogndal fotball, han har trena med herrelaget til Eid og har no meldt overgang til STIL . Sjølv om det smerter eit breimshjerte å sei det, så er det nok ein rett overgang for å sikre vidare utvikling. Likevel er Håvard framleis medlem i Breimsbygda idrettslag og vi er overtydde om fotballkarrieren ikkje stoppar på Sandane – vi har uansett berre to krav til deg Håvard og det er:

  1. Fortsett å være den positive og kjekke guten som du er – det er faktisk viktigare enn sportslig suksess.
  2. Gløym aldri kvar du kjem frå.

   

  Årets vinnar av stimulansprisen er: Håvard Hetle.

   

  Håvard Hetle var ikkje tilstades under tildelinga.

  Les meir

 • Jannike Felde vart tildelt Eldsjelprisen 2017

  Under Idrettsbasaren søndag 26.november vart Jannike Felde tildelt Eldsjelprisen 2017.

   

   

  Årets eldsjel i Breimsbygda idrettslag.

  Målsetjinga med prisen:

  Synleggjere frivillig arbeid

  • Stimulere til frivillig innsats
  • Auke medvitet omkring rolla frivillig innsats har for lokalsamfunnet

   Retningsliner for tildeling:

  • Eldsjelprisen vert gjeve til ein person som med iver og begeistring gjer, eller har gjort, ein innsats til beste for idrettslaget.
  • I vurderinga skal det leggast særleg vekt på at vedkomande person står fram som eit godt føredøme, viser pågangsmot og såleis stimulerar andre til frivillig innsats.

   

  AU har i år valt å tildele prisen til ein person som ikkje likar å stikke seg fram. Vinnaren er ein person som jobbar i det stille og som ikkje lagar noko stort nummer av at det alltid er eit eller anna som skal gjerast i regi av idrettslaget. Vedkommande er ein person som jobbar på tvers av særgrupper og som verdset alle, uansett sportsleg nivå.

  Vinnaren er eller har vore engasjert i følgjande: I fotballgruppa har ho vore ansvarleg for miniputturneringa i mange år, ho er leiar i orienteringsgruppa, er handballtrenar, er ei av drivkreftene bak Hetlestøylen Opp . Ho er sjølvsagt og på plass når Byrkjeloleikane skal planleggast og arrangerast. Tilsvarande, når det er andre dugnader i bygda – årets eldsjel er der og.

  Som om ikkje dette er nok: Som leiar i orienteringsgruppa set ho også i styret i Breimsbygda idrettslag. Sjølv om ho heller ikkje der hevar stemma eller snakkar i utrengsmål, har ho sine klare og fagleg funderte synspunkt som eit samla styre set stor pris på.

  Årets vinnar av eldsjelprisen er stort sett alltid å observere i treningsklede på veg til ei eller anna positiv aktivitet for bygda, for eigne og andre sine ungar. Dette er noko vi verdset svært høgt, men kanskje ikkje alltid er like flinke til å gje utrykk for.

  Årets eldsjel er sjølvsagt Jannike Felde.

  Les meir

 • Poenga til Breimstrimmen er opptelde

  Styret har jobba på spreng for å bli ferdig med oppteljinga av poenga. Heldigvis har mange registrert seg på Georeg, så det var mindre i bøkene. Viss nokon registrerer seg digitalt og i tillegg skriv seg i bøkene utan å kommentere det (t.d. ved å skrive Georeg bak namnet), blir det telt opp dobbelt. Det er uheldig, men uansett kan dette bli siste sesong at poenga frå bøkene blir registrerte. Husk at du kan registrere barn som ikkje har smartphone via den vaksne sin mobil. Du må berre forandre nummeret i displayet.

  Kom på idrettsbasaren i Breimshallen på søndag. Her får du vite kven som har kome til topps i Breimstrimmen.  Dei som har gått på alle 9 postar blir registrerte. Dei som har klart dette for 3. eller 6. gong får bildeplakat ved oppmøte på basaren. Vi tek alltid litt forbehold om vi har fått med oss alle. Sjekk om du er blant dei som har klart alle postar i år. Viss du meiner noko er feil, ta gjerne kontakt med Sabine (48053040).

  Jonny Skinlo, Johannes Hole, Rita Bente Fløtre, Norunn Nybø, Gerd Larsen, Oddny Kleppenes, Jannike Felde, Knut Fammestad, Monrad Kleppe, Reidun Ask Flølo, Birgitte Myklebust Paulen, Sabine Exner, Anne Merete Kleppenes, Ellisiv Hetle, Marthe Paulen, Anders Paulen, Borgny Kristin Hetle,Gro Larsen Hjelle, Øyvind Fure, Anne Mari Fammestad, Regine Aa Sandal, Marion Bø, Gudmund Egge, Jørgen Aa Sandal, Elin Katrin Raad, Else Tømmerstøl, Erlend Hetle,  Rune fure, Roger Hjelle, Per Inge Seime, Jørgen Fure, Ranveig Fugle, Reidar Sandal, Mathias Aa Sandal, Vegard Hetle, Håvard Hetle, Kristina Hjelle, Sissel Eide Reed, Inghild Røyseth, Grete Aa Sandal, Åse Margrete Seime, Margit R. Seime.

   

  Les meir

 • Idrettsbasaren 26.november 2017

  Søndag 26.november er det klart for den årlige Idrettsbasaren til Breimsbygda idrettslag! Her vert det mykje flotte gevinstar på loddbøker, kiosk, åresal, div. utdelingar frå gruppene i idrettslaget og godt “søgje”. I vekene som kjem vil du kanskje få besøk på døra av nokre av våre aktive medlemmer som har førehandssal av lodd på hovudgevinstane. Det vert også lagt ut bøker på Coop Marked Reed og Copp Prix Byrkjelo. Så her har du mulighet til å sikre deg vinnarloddet, sjølv om du ikkje kan bli med på basaren. Men vi håper å sjå dykk i Breimshallen søndag 26.november kl.15. Vel møtt!

  Les meir

 • Strålande Ungdoms NM på heimebane!

  Det vart ein strålande laurdag i Trivselshallen både arrangørmessig og sportsleg! Våre utøvarar presterte veldig bra på heimebane og vi enda opp med 1 gull, 3 sølv og 1 bronse og mange personlege rekordar! Vi kjem attende med meir informasjon og bilder snart! Du finn alle resultat på vår nettside: www.u17nm.no

  Les meir

 • Friidrettens Parapris til Trude!

  Trude Raad vart laurdag kveld tildelt  Friidrettens Parapris.
  Det var Friidrettens venner som delte ut denne og fem andre prisar i samband med eit trenarseminar i Bergen.
  Moderklubben gratulerer!!!

  Les meir

 • Livestream frå UNM

  I morgon kl. 11.00 skjer det på Sandane. Våre sterkaste jenter og gutar skal delta i NM på heimebane!
  Om du mot formodning ikkje kan være på Sandane å sjå dette ´live´ kan du sjå det på stream på internett her!!

  Vi ynskjer vår 7 deltakarar lukke til!!

   

  Les meir

 • Vi er klar for tidenes NM på heimebane!!

  Laurdag arrangerer Breimsbygda IL og BRODD Ungdoms NM på heimebane i Trivselshallen.

  BBIL stiller med rekordstor tropp med heile 7 løftarar!! Les vidare for å sjå kven som deltar...

   

  NM vektløfting ungdom (13-17 år) held svært høg kvalitet i år.

  10 av dei 43 deltakarane var førre helg på Nordisk ungdom i Pori i Finland.

  9 av dei fekk medaljar og Marcus Bratli frå Bjørgvin vart beste løftar på gutesida.

  Det har aldri vore så stor jentedeltaking på NM ungdom som i år. Dagens oppdateringa av deltakartala viser 42 prosent jenter – 58 prosent gutar.

  Her er puljeoppsett og deltakarar:

  Stevnet startar kl. 11.00 laurdag, møt opp og støtt våre utøvarar!

  Pulje 1 lørdag 04.11
  Iben Karate Karlsen Gjøvik AK
  Ronja Lenvik Hitra VK
  Åse Johanne Berge Hitra VK
  Agathe Skuggedal Larvik AK
  Helene Skuggedal Larvik AK
  Tiril Boge AK Bjørgvin
  Julia Jordanger Loen Breimsbygda IL
  Oda Helen Sunde Svendsen Jølster IL
  Hedda Hauge Aasgård AK Bjørgvin
  Sofie Prytz Løwer Larvik AK
  Iselin Mehl Brekkhus Vigrestad IK
  Pulje 2 lørdag 04.11
  Richard Vassliås Tambarskjelvar IL
  Andreas Reiakvam Lindstrøm Tambarskjelvar IL
  Joachim Offman Tambarskjelvar IL
  Henrik Reiakvam Tambarskjelvar IL
  Daniel Ravndal Tambarskjelvar IL
  Kim Aleksander Kværnø Hitra VK
  Aron Süssmann Stavanger VK
  Marcus Bratli AK Bjørgvin
  Pulje 3 lørdag 04.11
  Solveig Helene Smistad Stavanger VK
  Hannah Økland Trondheim AK
  Siv Line Solheim Grønstøl Tambarskjelvar IL
  Vilde Sårheim Breimsbygda IL
  Amalie Straume Trondheim AK
  Carmen Grimseth Tambarskjelvar IL
  Oda Marie Myklebust AK Bjørgvin
  Pulje 4 lørdag 04.11
  Robert Andre Moldestad Breimsbygda IL
  Håkon Eik Litland AK Bjørgvin
  Øystein Aleksander Skauge Nidelv IL
  Torgeir A. H. Bentsen Stavanger VK
  Reiel D. Felde Breimsbygda IL
  Hans Kristian Lorentzen AK Bjørgvin
  Sondre Åmbakk Breimsbygda IL
  Pulje 5 lørdag 04.11
  John Vidar Lund Lenja AK
  Dennis Lauritsen Larvik AK
  Remy Aune Hitra VK
  Sivert Bruland Tambarskjelvar IL
  Daniel Solberg Tønsberg - Kam
  Mathias Dale Breimsbygda IL
  Mikal Akset Hitra VK
  Kristen Brosvik AK Bjørgvin
  Ragnar Holme Tambarskjelvar IL
  Leiv Arne Støyva Sårheim Breimsbygda IL

  Du finn meir informasjon her: http://www.u17nm.no/

  Les meir

 • Sølv til Robert Andre i Nordisk 🙂

  Etter ein del dramatikk med underkjende løft, vart det til slutt sølv på Robert Andre Moldestad i klasse 69 kg, i tett kamp med den finske vinnaren.
  Vi gratulerer Robert Andre og støtteapparatet Sølvi og Reidar!

  Det vart til slutt 89 kg i rykk og pers 112 kg i støt. Han fekk første forsøket på 112 kg underkjent, sjølv om det her frå softakroken og livestreaminga såg lett og fint ut. Og det avgjorde gullkampen.

   

  Les meir

 • Fredag feirer vi Halloween på IDK!

  Fredag 3.november vert det HalloVenn på IDK. Det blir skummelt god stemning, premiering av kostymer og div konkurransar. Vi oppfordrer alle til å kle seg ut og i kiosken finn du ekstra creepy snacks... Tør du komme..?!

  Les meir

 • TREKNING LOTTERI FOTBALLGRUPPA

  Her er vinnarane av lotteriet til fotballgruppa 2017:

  1. Verktøysett - Anders Kvile
  2. Serveringsknivar - Mariell Rygg Sandal
  3. Sesongkort Utvikfjellet - Johan Martin Heggheim Gåsemyr
  4. Lass med grus - Reiel Felde
  5. Årskort til treningsstudio 123 - Regine Aa Sandal
  6. Årskort til treningsstudio 123 - Nils R Sandal
  7. Gåvekort Bakar Jon - Britt Evy Vik
  8. Reolar - Linn Æresvik
  9. Klippekort PT Amok - Rasmus Gåsemyr
  10. Klippekort PT Amok - Nils Even Bjørnarheim
  11. Tursekk - Roar Arne Solheim
  12. Tursekk - Vilde Sårheim
  13. Tursekk - Ingeborg Nybø
  14. Tursekk - Randi Sårheim
  15. Jubileumsbok BBIL - Irene Støyva
  16. Jubileumsbok BBIL - Kristoffer Støyva Torheim
  17. Hårpleieprodukt - Eli Gåsemyr
  18. Ullskjerf - Hilde Kvile
  19. Barnas Store Sangbok - Mona Merkesdal Hole
  20. Laybed - Live Sofie Støyva

  Vi gratulere og takkar for støtta!

  Det kom inn nesten kr 25 000,- som vert  brukt til utstyr for våre unge fotballspelarar!

  Premiane vert levert på døre dei komande dagane. Om premien ikkje skulle dukke opp - ta kontakt med Pål Sandal tlf 95 26 12 69.

   

  Les meir