Hovudside Breimsbygda IL

Velkomen til Breimsbygda Idrettslag si nettside. Her finn du informasjon frå våre grupper samt anna nyttig info på kva som rører seg på idrettsfronten i bygda.

Siste nytt:

 • Treningstider haust og vinter

  Denne veka startar nøstetrim, idrettsskule, basistrening, spinning og fleire andre aktivitetar! 😀 Det er spesielle tider, så her har blitt litt endring i opplegget frå tidlegare år. Her ser du oversikt over treningar

  Les meir

 • Vaktlister IDK 2020/2021

  Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

  Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-23.00 

  På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

  Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

  Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

  GENERELLE REGLAR FOR IDK

  • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
  • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
  • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
  • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
  • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
  • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

  SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

  • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
  • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
  • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

  Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

  Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

   

  VAKSENROLLA PÅ IDK

  • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
  • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
   • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
   • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
   • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
  • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
  • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
  • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
  • Vere gode førebilete

  Vaktlister haust 2020

  Veke 43 Fredag 23.oktober
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Camilla Gimmestad
    Irene Flølo
    Solgunn Sårheim Brakestad
    Erik Seime
    Per Arne Strand
    Stefan Van Hulst
     
  20:00-23:00 Linn Elisabeth Aresvik
    Camilla Heggen
    Silje Kleppe
    Siv Egge
    Anders Bjørnereim
    Ronny Sæthre

   

  Veke 44 Fredag 30.oktober 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Runar Stensaker
    Andreas Gregor
    Asle Henning Jordanger
    Elin Stensaker
    Maiken Sekkingsatd
    Inger Lise Lillemo
     
  20:00-23:00 Edita Almenning
    Jana Unterfrancova
    Ragna Førde
    Pål Sandal
    Jan Robin Aaland
    Kåre Eimind

   

  Veke 45 Fredag 6.november
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Birgitte Myklebust
    Anne Svangtun
    Ann Iren Festervoll
    Ansgar Fonn
    Hallvar Høgenes Bergesen
    Esmeralda Doorennspleet
     
  20:00-23:00 Aslak Johnsen
    Leon Dag Kårstad
    Bernt Reed
    Runar Sandnes
    Kristin Felde
    Anne Merete Kleppenes

   

  Veke 46 Fredag 13.november
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Cato Risholm
    Sebastian Skinlo
    Tone Mindresunde
    Cecilie Myklebust
    Kristian Myklebust
    John Olav Frøystad
     
  20:00-23:00 Benthe Klakegg
    Per Jonny Moldestad
    Kåre Hetle
    Venke Fonn Skarstein
    Merte Jordanger
    Ellen Jorun Hjelle

   

  Veke 47 Fredag 20.november
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Grete Olin Nedreberg
    Gudmund Egge
    Anton Kleppe
    Lena Eriksen
    Tore Myklebust
    Anita Seime
     
  20:00-23:00 Frank Ryland
    Mette Reed
    Guttorm Håheim
    Stig Henning Merkesdal
    Janne Myklebust
    Tina Eide

   

  Veke 48 Fredag 27.november 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Mari Heggheim
    Tanja Skinlo-Sharp
    Terese Lødemel
    Baard Helle Bolstad
    Johan Andre Jordanger
    Tom Asle Kvile
     
  20:00-23:00 May Britt Kvellestad
    Ingrid Bjørnereim
    Hugleik Almenning
    Else Tømmerstøl
    Kathrin Hauge Stokke
    Grete Aa Sandal

   

  Veke 49 Fredag 4.desember
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Lindy Paulen
    Dagrun Torheim
    Tone Lise Jacobsen
    Helge Bjørnereim
    Suzanne Van de Geest
    Bjarne Egge
     
  20:00-23:00 Sonja Jordanger Loen
    Jannike Felde
    Are Gil
    Gro Hjelle
    Sissel Eide Reed
    Hilde Kvile

   

  Veke 50 Fredag 11.desember 
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Jan Arve Strand
    Nina Flølo
    Hanne Karin Sunde
    Jon Atle Vereide
    Rolf Kjetil Egge
    Inger Berit Skinlo
     
  20:00-23:00 Venke Kolbotn
    Karin Årdal
    Fred Leon Pedersen
    Hanne Karin Sunde
    Elin Katrin Raad
    Trond Morten Bø

   

  Veke 51 Fredag 18.desember
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Roger Egge
    Frode Støyva
    Aud Marit Skarrebo
    Raymond Niranen
    Linda Kristin Eikenes
    Darryl Skinlo-Sharp
     
  20:00-00:00 Arne Frode Øvreset
    Anders Felde
    Claus Guttesen
    Norleif Jordanger
    Terje Loen 
    Jon Fossheim

  Les meir

 • Idrettskulen startar 22. oktober

  Vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse.
  10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene.

  Det er ulike oppmøteplassar gjennom året. Sjå nederst for meir info og årsplan. Vi satsar på ein snørik vinter med gode muligheiter for aktivitet på Utvikfjellet. Det er difor ikkje lagt opp til idrettskule i januar/februar utover treningstidene til skigruppa, men vi prøver oss på nokre økter før påske igjen.

  Idrettsskulen vil fokusere på to ting:

  1.Basisferdigheitar: Dette er grunnleggande trening som er viktig for alle, men spesielt barn og unge, for å utvikle seg sosialt og fysisk. Eksempel på slik trening er koordinasjon, balanse og rørsle.

  2.Prøve ut eit breitt aktivitetstilbod: Bli introdusert for-og få teste ut flest mogeleg idrettar i ung alder er eit mål for idrettskulen. Idrettslaget har tru på at allsidigheit verkar positivt på utviklinga til barn og unge og dei får opplever meir mestring som gjev motivasjon som motverkar at ein vel å slutte med trening.

  IDRETTSSKULE
  1.-2. klasse TORSDAG KL. 1800-1855
  3.-4. klasse TORSDAG KL 1905-2000
  Veke Dato Aktivitet Oppmøte Merknad
  43 22.okt Basis Byrkjelo gymsal  
  44 29.okt Friidrett Byrkjelo gymsal  
  45 05.nov Handball Breimshallen  
  46 12.nov Volleyball Byrkjelo gymsal  
  47 19.nov Friidrett Byrkjelo gymsal  
  48 26.nov Vektløfting Byrkjelo gymsal  
  49 03.des Handball Byrkjelo gymsal  
  50 10.des Volleyball Byrkjelo gymsal  
  51 17.des Basis Byrkjelo gymsal  
  52 JUL/NYTTÅR      
  1 07.jan Fotball Byrkjelo gymsal  
  2 14.jan Friidrett Byrkjelo gymsal  
  3 21.jan Fotball Byrkjelo gymsal  
  4     Utviken Treningane til skigruppa
  5     Utviken Treningane til skigruppa
  6     Utviken Treningane til skigruppa
  7     Utviken Treningane til skigruppa
  8 VINTERFERIE      
  9 04.mar Vektløfting Byrkjelo gymsal  
  10 11.mar Handball Breimshallen  
  11 18.mar Basis Byrkjelo gymsal  
  12 25.mar Friidrett Byrkjelo stadion Evt. Byrkjelo gymsal
  13 PÅSKE  

  Les meir

 • Breimstrimmen - siste dag

  Då nærmar vi oss slutten på sesongens Breimstrimmen. I morgon er det siste dag som vi kan sanke poeng i denne sesongen. Torsdag, 1. oktober nullstillar vi.

  Av forskjellige årsaker har vi valt å ikkje skifte ut postane i år. Vi har heller ikkje fått mange forslag til nye postar, men vi kan tenkjer oss å enten å utvide eller byte ut eit par postar i 2021.

  Nyt siste dagen. Det er sol, milde temperaturar, fantastiske haustfargar - kan det bli betre? Sjåast!

  Les meir

 • Sommar-Reinløpet

  Kunne det vere sant? Skulle det bli sommarvêr på årets Reinløp? Pleier ikkje det vere skodde, regn og storm? Neida, les om turen her

  Les meir

 • Reinløpet 2020

  Årets «løp» blir på søndag, 27.9.20

  Registrering til kl. 10.30 – 12.00.

  Møt opp på parkeringsplassen på Sandtaket på Utviken.

  Startkontingent er for vaksne 50 kr, for barn 30 kr og for familiar 100 kr.

  Som tidlegare trekker vi flotte t-skjorter med Reinløpet-motiv blant alle som har gått turen.

  Husk å gå ruta via Torheimstøylen. På Støyvastøylen ventar kaffi, saft, frukt og sjokolade. Fint om alle stikk innom her.

  For å utdelt premien, diplom og få kjøpt bronse/sølv-og gullmerke, må ein ha komt ned igjen til kl. 15.00.

  Du får vite kor mange gongar du har gått allereie ved start. Diplom får alle som går for 1. gong.

  Velkomen og god tur på ein fin haustdag. Ver med å halde ein god gamal tradisjon i hevd.

  Les meir

 • Heimekampar fotball 2020

  Ei oversikt over heimekampar for Breimsbygda sine lag finn du her:
  - Heimekampar 2020 (blir åpna i ny fane)

  Les meir

 • Smittesporing ved arrangement

  I forbindelse med gradvis opning av idretten må BBIL ha kontroll på publikum på arrangement og treningar kor mange er tilstades.

  Vi har laga ei enkel registreringsside på nett kor vi oppmodar publikum om å legge inn data. Denne ligg her: http://smitte.breim.no

  Vi har og laga plakatar med QR kode som blir hengt opp på Reed og Byrkjelo Stadion. Her kan ein enkelt skanne gode med telefon og får opp sida for registrering. Vi ber alle hjelpe oss med dette!

  Les meir

 • Bli med Trimgruppa på tur i august

  9. august Sandalsfossen med Pål Sandal. Oppmøte ved skulehuset på Sandal kl. 11.00. Meir info hos Rune Fure og her

  29. august Presteråsa med Tore-prest: Råd – Råda/Seimsstøylen – Seime. Oppmøte ved Fjordhestgarden kl. 11.00. Meir info hos Sabine Exner og her.

  30. august Trollebotn. Langtur med Kjell Gåsemyr. Oppmøte på Best på Byrkjelo, kl. 10.00. Meir info hos Astrid Volle og her.

  Les meir

 • DÅ ER ALT KLART TIL GJENOPNING

  123 Treningsstudio opnar igjen mandag 20/7  kl. 07:00. Merk at det kun er høve til å trene etter påmelding. Alle som brukar studioet må sette seg godt inn i reglane som er skissert her:

  REGLAR FOR BRUK AV TRENINGSSTUDIOET MED KORONARESTRIKSJONAR

  Tidspunkt for gjenopning: Måndag 20. juli kl. 07:00. Alle som har gyldig kort vil få dette aktivert til på nytt til dette då.

  1. Dei som skal trene må melde seg på elektronisk og får kun trene innafor det tidsintervallet dei er påmeldt. Det vert sett opp treningsintervall på 2 timar. Innafor dette intervallet skal den som trenar og ha forlatt lokalet for å gjere plass til neste gruppe. Treningstudioet er ope i tidsrommet 07:00 – 23:00.

  2. Det er kun 8 personar som kan trene i kvart tidsintervall. Vektløftargruppa kan trene organisert parallelt, innafor dei reglane som allereie gjeld for gruppa. Vektløftargruppa er prioritert plass i «Olaromma».

  3. Alle apparat og kontaktflater skal desinfiserast etter bruk. Den som trenar er sjølv ansvarleg for at dette vert gjort. Det skal brukast sprayflasker og papir som står i lokalet til slik desinfisering.

  4. Alle som trenar skal halde minimum 1 meters avstand til kvarandre.

  5. I tillegg til desinfisering av apparat og kontakflater, som nemnt over, vert lokala vaska minimum anna kvar dag.

  6. Det vert ført tilsyn med at reglane vert haldne.

  Elektronisk påmelding gjer du på breimsbygda.no – klikk deretter på 123 Studio og finn det tidspunktet du vil trene på. Dersom dette tidsintervallet er fullteikna vil du få beskjed om det.

  http://www.breimsbygda.no/treningstider-2/fellesalle/

  DERSOM REGLANE OVER IKKJE VERT RESPEKTERT VIL IDRETTSLAGET MÅTTE STENGE TRENINGSSTUDIOET PÅ NYTT

  Les meir

 • Brua i Høgredalen på plass

  Bjarte, Johan Martin og Kjell har montert brua over Trollebottselva. Tusen takk og god tur til alle.

   

  Bildet kan inneholde: en eller flere personer, utendørs, natur og vann

  https://www.facebook.com/bjarte.heggheim/videos/3324493450935244/?t=6

  Les meir

 • Trimgruppa sitt program

  Vi har vakna opp av koronadvalen og hive oss rundt for å lage eit turprogram. Vi kjem til å gå nokre turar som vi ikkje har prøvt før. Sjølvsagt er vi avhengig av at vi får med oss nokre lokalkjente guidar til å gå saman med oss.

  Kanskje ringer vi snart til DEG og spør om hjelp. Då håpar vi at du gjer som Tore-prest og svarar "Jo, så kjekt. Dette blir eg med på."

  Sjekk dei oppdaterte sidene våre her

  Les meir

Siste saker frå gruppene: