Hovudside Breimsbygda IL

Velkomen til Breimsbygda Idrettslag si nettside. Her finn du informasjon frå våre grupper samt anna nyttig info på kva som rører seg på idrettsfronten i bygda.

Siste nytt:

 • Årsmøte 2021

  Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 21. mars 2021. Innkalling og årsmelding blir lagt ut seinare. Dei som er på val i AU, barneidrettsgruppa, anlegg, utstyr- og vedlikehaldsnemnda og revisorar, som ikkje ynskjer å ta attval må melde frå skriftleg via sms til leiar i valkomité Rune Dag Kleppe på tlf. 995 97 200 innan 1. februar.

  Les meir

 • Direktesendt trekking

  9. desember har vi vår eiga sending i forbindelse med trekking av gevinstane i vår digitale basar. Sigrid Moldestad er programvert og vi kan love deg ei mangfoldig sending direkte i frå Stadionbygget på Byrkjelo.

  Les meir

 • Reglar ved bruk av BBIL sine anlegg.

   
  På grunn av aukande smitte i samfunnet rundt oss innfører vi følgande reglar for bruk av våre anlegg, spesielt treningsstudioet.
  1. Kjem du frå område med framleis stigande smittetrykk ber vi om at du ventar ventar i 10 dagar før du nyttar BBIL sine tilbod/anlegg
  2. Ikkje tren om du er sjuk
  3. Hald god avstand til andre
  4. Ha god handhygiene
  5. Ha god hoste hygiene
  6. Alt utstyr / kontaktflater skal vaskast grundig etter bruk!!!
  7. Alle som trenar skal registrere seg for smittesporing
  8. Alle som nyttar treningsstudio SKAL melde seg på via nettsida www.treningstid.no
   
  Hugs det er fortsatt Covid19 pandemi – og det er viktig å følgje dei til ein kvar tid gjeldande retningslinjener frå myndigheitene!

  Les meir

 • Basar - denne gongen digital!

  DET BLIR IKKJE HEILT DET SAME MED DIGITAL BASAR som å møte "halve bygda" til kaffi og kaker i Breimshallen ein søndag ettermiddag i november. Basar vert det likevel om enn på ein annan måte.
   
  Idrettslaget treng di støtte meir enn nokon gang.
   
  Inviter nærkontaktene dine til ein kaffikopp og kjøp lodd digitalt. Det er veldig enkelt. Du kan betale både med vipps og gjennom vanleg overføring frå bank. Kvittering og loddnummer får du deretter på e-post.
   
  Trekninga vert og digital og sjølvagt kombinert med utdeling av stimulanspris og pris til årets eldsjel. Dette skjer 10. desember, klokkeslett kjem vi attende til. Basaren er sjølvsagt godkjent av Lotteritilsynet.
   
  Gå inn på basaren her: https://digitalbasar.no/

  Les meir

 • Stimulansepris og Eldsjelpris 2020

  Breimsbygda idrettslag ynskjer å få inn forslag til Stimulanseprisen og Eldsjelprisen for 2020. Send inn forslag på e-post til kristin@breimsbygda.no innan 1.desember 2020. Les meir om stimulanseprisen her, og eldsjelprisen her.

  Les meir

 • Medlem og treningsavgift 2020

  DU FÅR SNART EI REKNING
  Den kjem på e-post, eller for nokre få i postkassa, og gjeld medlems og treningsavgift for 2020.
   
  På grunn av pandemien og seinare problem med systemet for fakturering, har vi venta litt med å sende ut denne. BBIL har i utgangspunktet låge avgifter samanlikna med andre lag. Så sjølv om tilbodet har vore redusert ein periode, vert ikkje medlems- og treningsavgifta avkorta. Vi vonar at dei fleste vil ha forståing for dette.
  Idrettslaget har tapt inntekter under nedstenginga. Noko av dette vert kompensert gjennom reduserte utgifter og gjennom den siste kompensasjonsordninga frå regjeringa. Vi har store oppgåver framfor oss. M.a. når det gjeld vedlikehald og utbetringar på anlegg. Det er difor viktig for oss å oppretthalde inntektene, sjølv om aktiviteten i ein periode har vore lågare enn vanleg.
  Vi vonar at folk og hugsar på at BBIL bidreg med meir enn den organiserte idrettsaktiviteten. Idrettsklubben, 123 treningsstudio, spinning, frisbeegolfbane, eigarskap i Breimshallen og Breimsbygda skisenter og opparbeiding av turløyper er døme på slike bidrag.
  Breimsbygda Idrettslag ynskjer å være meir for bygda enn berre eit vanleg idrettslag. Dette er ikkje mogleg å få til utan ei stor medlemsmasse «i ryggen».
  Faktura vert sendt ut på e-post i dagane framover. Så om du går og ventar på faktura så vent litt med å etterspør den.
  Er du ikkje registrert som medlem kan du ordne dette her: http://www.breimsbygda.no/bli-medlem-i-bbil/
   
  Info om faktura:
  Vi gjer merksam på at systemet til NIF er litt rart satt opp slik at det kan gå ut flere epostar på same faktura. Dette gjeld spesielt der det foresatte si epostadresse som er blitt brukt både til barn og foresatte. Er det angitt fleire foresatte vil og alle få epost. Dette kan resultere i fleire epostar med same faktura...
  Om dette gjeld deg, sjekk fakturanummer og KID, mest sansynleg er dette likt på alle.
  Det skal ikkje være enkelt 😉

  Les meir

 • Treningstider haust og vinter

  Denne veka startar nøstetrim, idrettsskule, basistrening, spinning og fleire andre aktivitetar! 😀 Det er spesielle tider, så her har blitt litt endring i opplegget frå tidlegare år. Her ser du oversikt over treningar

  Les meir

 • Vaktlister IDK 2020/2021

  Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

  Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-23.00 

  På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

  Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

  Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

  GENERELLE REGLAR FOR IDK

  • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
  • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
  • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
  • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
  • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
  • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

  SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

  • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
  • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
  • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

  Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

  Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

   

  VAKSENROLLA PÅ IDK

  • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
  • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
   • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
   • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
   • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
  • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
  • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
  • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
  • Vere gode førebilete

  Vaktlister haust 2020

  Veke 43 Fredag 23.oktober
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Camilla Gimmestad
    Irene Flølo
    Solgunn Sårheim Brakestad
    Erik Seime
    Per Arne Strand
    Stefan Van Hulst
     
  20:00-23:00 Linn Elisabeth Aresvik
    Camilla Heggen
    Silje Kleppe
    Siv Egge
    Anders Bjørnereim
    Ronny Sæthre

   

  Veke 44 Fredag 30.oktober 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Runar Stensaker
    Andreas Gregor
    Asle Henning Jordanger
    Elin Stensaker
    Maiken Sekkingsatd
    Inger Lise Lillemo
     
  20:00-23:00 Edita Almenning
    Jana Unterfrancova
    Ragna Førde
    Pål Sandal
    Jan Robin Aaland
    Kåre Eimind

   

  Veke 45 Fredag 6.november
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Birgitte Myklebust
    Anne Svangtun
    Ann Iren Festervoll
    Ansgar Fonn
    Hallvar Høgenes Bergesen
    Esmeralda Doorennspleet
     
  20:00-23:00 Aslak Johnsen
    Leon Dag Kårstad
    Bernt Reed
    Runar Sandnes
    Kristin Felde
    Anne Merete Kleppenes

   

  Veke 46 Fredag 13.november
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Cato Risholm
    Sebastian Skinlo
    Tone Mindresunde
    Cecilie Myklebust
    Kristian Myklebust
    John Olav Frøystad
     
  20:00-23:00 Benthe Klakegg
    Per Jonny Moldestad
    Kåre Hetle
    Venke Fonn Skarstein
    Merte Jordanger
    Ellen Jorun Hjelle

   

  Veke 47 Fredag 20.november
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Grete Olin Nedreberg
    Gudmund Egge
    Anton Kleppe
    Lena Eriksen
    Tore Myklebust
    Anita Seime
     
  20:00-23:00 Frank Ryland
    Mette Reed
    Guttorm Håheim
    Stig Henning Merkesdal
    Janne Myklebust
    Tina Eide

   

  Veke 48 Fredag 27.november 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Mari Heggheim
    Tanja Skinlo-Sharp
    Terese Lødemel
    Baard Helle Bolstad
    Johan Andre Jordanger
    Tom Asle Kvile
     
  20:00-23:00 May Britt Kvellestad
    Ingrid Bjørnereim
    Hugleik Almenning
    Else Tømmerstøl
    Kathrin Hauge Stokke
    Grete Aa Sandal

   

  Veke 49 Fredag 4.desember
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Lindy Paulen
    Dagrun Torheim
    Tone Lise Jacobsen
    Helge Bjørnereim
    Suzanne Van de Geest
    Bjarne Egge
     
  20:00-23:00 Sonja Jordanger Loen
    Jannike Felde
    Are Gil
    Gro Hjelle
    Sissel Eide Reed
    Hilde Kvile

   

  Veke 50 Fredag 11.desember 
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Jan Arve Strand
    Nina Flølo
    Hanne Karin Sunde
    Jon Atle Vereide
    Rolf Kjetil Egge
    Inger Berit Skinlo
     
  20:00-23:00 Venke Kolbotn
    Karin Årdal
    Fred Leon Pedersen
    Hanne Karin Sunde
    Elin Katrin Raad
    Trond Morten Bø

   

  Veke 51 Fredag 18.desember
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Roger Egge
    Frode Støyva
    Aud Marit Skarrebo
    Raymond Niranen
    Linda Kristin Eikenes
    Darryl Skinlo-Sharp
     
  20:00-00:00 Arne Frode Øvreset
    Anders Felde
    Claus Guttesen
    Norleif Jordanger
    Terje Loen 
    Jon Fossheim

  Les meir

 • Idrettskulen startar 22. oktober

  Vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse.
  10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene.

  Det er ulike oppmøteplassar gjennom året. Sjå nederst for meir info og årsplan. Vi satsar på ein snørik vinter med gode muligheiter for aktivitet på Utvikfjellet. Det er difor ikkje lagt opp til idrettskule i januar/februar utover treningstidene til skigruppa, men vi prøver oss på nokre økter før påske igjen.

  Idrettsskulen vil fokusere på to ting:

  1.Basisferdigheitar: Dette er grunnleggande trening som er viktig for alle, men spesielt barn og unge, for å utvikle seg sosialt og fysisk. Eksempel på slik trening er koordinasjon, balanse og rørsle.

  2.Prøve ut eit breitt aktivitetstilbod: Bli introdusert for-og få teste ut flest mogeleg idrettar i ung alder er eit mål for idrettskulen. Idrettslaget har tru på at allsidigheit verkar positivt på utviklinga til barn og unge og dei får opplever meir mestring som gjev motivasjon som motverkar at ein vel å slutte med trening.

  IDRETTSSKULE
  1.-2. klasse TORSDAG KL. 1800-1855
  3.-4. klasse TORSDAG KL 1905-2000
  Veke Dato Aktivitet Oppmøte Merknad
  43 22.okt Basis Byrkjelo gymsal  
  44 29.okt Friidrett Byrkjelo gymsal  
  45 05.nov Handball Breimshallen  
  46 12.nov Volleyball Byrkjelo gymsal  
  47 19.nov Friidrett Byrkjelo gymsal  
  48 26.nov Vektløfting Byrkjelo gymsal  
  49 03.des Handball Byrkjelo gymsal  
  50 10.des Volleyball Byrkjelo gymsal  
  51 17.des Basis Byrkjelo gymsal  
  52 JUL/NYTTÅR      
  1 07.jan Fotball Byrkjelo gymsal  
  2 14.jan Friidrett Byrkjelo gymsal  
  3 21.jan Fotball Byrkjelo gymsal  
  4     Utviken Treningane til skigruppa
  5     Utviken Treningane til skigruppa
  6     Utviken Treningane til skigruppa
  7     Utviken Treningane til skigruppa
  8 VINTERFERIE      
  9 04.mar Vektløfting Byrkjelo gymsal  
  10 11.mar Handball Breimshallen  
  11 18.mar Basis Byrkjelo gymsal  
  12 25.mar Friidrett Byrkjelo stadion Evt. Byrkjelo gymsal
  13 PÅSKE  

  Les meir

 • Breimstrimmen - siste dag

  Då nærmar vi oss slutten på sesongens Breimstrimmen. I morgon er det siste dag som vi kan sanke poeng i denne sesongen. Torsdag, 1. oktober nullstillar vi.

  Av forskjellige årsaker har vi valt å ikkje skifte ut postane i år. Vi har heller ikkje fått mange forslag til nye postar, men vi kan tenkjer oss å enten å utvide eller byte ut eit par postar i 2021.

  Nyt siste dagen. Det er sol, milde temperaturar, fantastiske haustfargar - kan det bli betre? Sjåast!

  Les meir

 • Sommar-Reinløpet

  Kunne det vere sant? Skulle det bli sommarvêr på årets Reinløp? Pleier ikkje det vere skodde, regn og storm? Neida, les om turen her

  Les meir

 • Reinløpet 2020

  Årets «løp» blir på søndag, 27.9.20

  Registrering til kl. 10.30 – 12.00.

  Møt opp på parkeringsplassen på Sandtaket på Utviken.

  Startkontingent er for vaksne 50 kr, for barn 30 kr og for familiar 100 kr.

  Som tidlegare trekker vi flotte t-skjorter med Reinløpet-motiv blant alle som har gått turen.

  Husk å gå ruta via Torheimstøylen. På Støyvastøylen ventar kaffi, saft, frukt og sjokolade. Fint om alle stikk innom her.

  For å utdelt premien, diplom og få kjøpt bronse/sølv-og gullmerke, må ein ha komt ned igjen til kl. 15.00.

  Du får vite kor mange gongar du har gått allereie ved start. Diplom får alle som går for 1. gong.

  Velkomen og god tur på ein fin haustdag. Ver med å halde ein god gamal tradisjon i hevd.

  Les meir

Siste saker frå gruppene: