Hovudside Breimsbygda IL

Velkomen til Breimsbygda Idrettslag si nettside. Her finn du informasjon frå våre grupper samt anna nyttig info på kva som rører seg på idrettsfronten i bygda.

Siste nytt:

 • ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA SØNDAG 28. JANUAR

  Årsmøte i fotballgruppa.

  Tid: Søndag 28. januar kl 1930.

  Stad: Stadionbygget Byrkjelo.

  Enkel servering.

  Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av to til å skrive under møteboka
  4. Val av møteleiar
  5. Val av referent
  6. Gjennomgang av årsmelding 2017
  7. Gjennomgang av rekneskap 2017
  8. Gjennomgang av budsjett 2018
  9. Val

   

  Saker til Årsmøtet må meldast til leiar Pål Sandal innan 23. januar på mail: fotball@breim.no

   

  Helsing

  Styret

   

  Pål Sandal – leiar

  Leif Øystein Felde - nestleiar

  Roger Hjelle - Kasserar

  Marita Kleppenes Sårheim – styremedlem (tek ikkje attval)

  May Britt Kvellestad – styremedlem

  Are Gil – styremedlem

  Les meir

 • Resultatliste Telenorkarusell langrenn Utvikfjellet 7. jan. 2018

  Knappe 90 startande frå Vikane, Breimsbygda og STIL i årets første Telenorkarusell på Utvikfjellet. Været var frykteleg dårleg på morgonen, men når alle stod på startstreken var det brukbare forhold. Vi håpar mange fleire tek turen på neste karusellrenn.

  karusell 7 jan 2018 resultatliste

  Les meir

 • IDK startar opp igjen fredag 5.januar

  Fredag 5.januar startar IDK opp igjen. Det er sendt ut lister på vaktoppsett frå fredag 12.januar til fredag 2.februar. Dei finn du digitalt her: Etter jul 2017_1

  Lister for resten av sesongen kjem i veke 2.

  Les meir

 • Gratulerer Trude!

  Vår eiga Trude Raad er nominert til årets Idrettsgalla! Moderklubben gratulerer!

  Les meir

 • Årsmøte i Breimsbygda idrettslag

  Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 4. mars 2018. Dei som er på val og ikkje tar attval må melde frå skriftleg via sms til leiar i valkomité Rune Dag Kleppe på tlf. 995 97 200 innan 8. januar.

  Les meir

 • Resultat Breimstrimmen 2016-2017

  Vi har kåra vinnarane på Idrettsbasaren, søndag, 26.11. Her kjem oversikt over poengfordelinga.

  Les meir her.

  Les meir

 • Håvard Hetle vart tildelt Stimulanseprisen 2017

  Under Idrettsbasaren søndag 26.november vart Håvard Hetle tildelt Stimulanseprisen 2017.

   

   

  Årets Stimulansepris i Breimsbygda idrettslag.

  Målsetjinga med prisen er å stimulere unge utøvarar til satsing på ein eller fleire idrettar.

   Retningsliner for tildeling:

  • Stimulansprisen vert gjeven til unge og lovande utøvarar opp til og med 19 år.
  • I vurderinga skal det leggast vekt på at utøvaren har vist framgang i si idrettsgrein, har viljen til å satse målbevisst, og er seriøs i trening og konkurransesamanheng.

   

  Årets vinnar av stimulansprisen er ein allsidig utøvar som har delteke og gjort det godt i fleire idrettar. No er ikkje det å delta i fleire idrettar uvanleg når du kjem frå eit idrettslag med ikkje mindre enn 9 særgrupper – det uvanlege her er at årets vinnar presterer på høgt nivå i stort sett i alle greiner han prøver.

  Vinnaren har delteke i dei fleste friidrettsgreinene - så langt vi er kjent med har han delteke i 7 ulike øvingar i inneverande sesong og har plassert seg blant dei beste i fylke i fleire av desse. Til og med stavsprang har han prøvd seg i.

  I vinteridrettane langrenn og alpint har han og prestert på høgt nivå – so høgt at dette har blitt lagt merke til både på krets- og nasjonalt nivå.

  Likevel er det nok mest på fotballbana årets vinnar har markert seg – han har faktisk markert seg så sterkt at han i ein alder av 14 år har debutert som målvakt på G 15 landslaget. Det nåløyet er so trangt at dei fleste ikkje vil forstå kva prestasjon det er å komme frå eit lite fotballmiljø i Breimsbygda og være den som er best i landet, føre målvaktstalent frå klubbar som t.d. Rosenborg, Vålerenga og Brann.

  Årsaka til at Håvard er komen som lang er samansett. Gode gener og sosial arv har nok sitt å seie. Men fyrst og fremst er det allsidig aktivitet og målretta, hardt arbeid over fleire år som er nøkkelen. Håvard har heller aldri vore redd for utfordringar. Eit døme på det er at han allereie som miniputtspelar hadde lyst å være med på treningane til A-laget. Ein gang fekk han lov å stå i mål der dei siste 10-minutta av ei trening, etter å ha sirkle rundt bana i over ein time. Beskjeden til A-lagsspelarene var at dei skulle være forsiktige når dei avslutta på målet der Håvard stod. Det som skjedde var at Håvard gjekk rett i beina på ein av dei største og sterkaste spelarane før denne i det heile klart å avslutte. Håvard heldt ballen i fast grep og A-lagsspelarar i ulik vektklasse stod undrande igjen og lurte på kva det var som skjedde.

  Dette er Håvard i eit nøtteskal; Offensiv, uredd og villig til å gå nye veier. Det er etablert eit samarbeid med Terje Skjeldestad keeperskule og Sogndal fotball, han har trena med herrelaget til Eid og har no meldt overgang til STIL . Sjølv om det smerter eit breimshjerte å sei det, så er det nok ein rett overgang for å sikre vidare utvikling. Likevel er Håvard framleis medlem i Breimsbygda idrettslag og vi er overtydde om fotballkarrieren ikkje stoppar på Sandane – vi har uansett berre to krav til deg Håvard og det er:

  1. Fortsett å være den positive og kjekke guten som du er – det er faktisk viktigare enn sportslig suksess.
  2. Gløym aldri kvar du kjem frå.

   

  Årets vinnar av stimulansprisen er: Håvard Hetle.

   

  Håvard Hetle var ikkje tilstades under tildelinga.

  Les meir

 • Jannike Felde vart tildelt Eldsjelprisen 2017

  Under Idrettsbasaren søndag 26.november vart Jannike Felde tildelt Eldsjelprisen 2017.

   

   

  Årets eldsjel i Breimsbygda idrettslag.

  Målsetjinga med prisen:

  Synleggjere frivillig arbeid

  • Stimulere til frivillig innsats
  • Auke medvitet omkring rolla frivillig innsats har for lokalsamfunnet

   Retningsliner for tildeling:

  • Eldsjelprisen vert gjeve til ein person som med iver og begeistring gjer, eller har gjort, ein innsats til beste for idrettslaget.
  • I vurderinga skal det leggast særleg vekt på at vedkomande person står fram som eit godt føredøme, viser pågangsmot og såleis stimulerar andre til frivillig innsats.

   

  AU har i år valt å tildele prisen til ein person som ikkje likar å stikke seg fram. Vinnaren er ein person som jobbar i det stille og som ikkje lagar noko stort nummer av at det alltid er eit eller anna som skal gjerast i regi av idrettslaget. Vedkommande er ein person som jobbar på tvers av særgrupper og som verdset alle, uansett sportsleg nivå.

  Vinnaren er eller har vore engasjert i følgjande: I fotballgruppa har ho vore ansvarleg for miniputturneringa i mange år, ho er leiar i orienteringsgruppa, er handballtrenar, er ei av drivkreftene bak Hetlestøylen Opp . Ho er sjølvsagt og på plass når Byrkjeloleikane skal planleggast og arrangerast. Tilsvarande, når det er andre dugnader i bygda – årets eldsjel er der og.

  Som om ikkje dette er nok: Som leiar i orienteringsgruppa set ho også i styret i Breimsbygda idrettslag. Sjølv om ho heller ikkje der hevar stemma eller snakkar i utrengsmål, har ho sine klare og fagleg funderte synspunkt som eit samla styre set stor pris på.

  Årets vinnar av eldsjelprisen er stort sett alltid å observere i treningsklede på veg til ei eller anna positiv aktivitet for bygda, for eigne og andre sine ungar. Dette er noko vi verdset svært høgt, men kanskje ikkje alltid er like flinke til å gje utrykk for.

  Årets eldsjel er sjølvsagt Jannike Felde.

  Les meir

 • Poenga til Breimstrimmen er opptelde

  Styret har jobba på spreng for å bli ferdig med oppteljinga av poenga. Heldigvis har mange registrert seg på Georeg, så det var mindre i bøkene. Viss nokon registrerer seg digitalt og i tillegg skriv seg i bøkene utan å kommentere det (t.d. ved å skrive Georeg bak namnet), blir det telt opp dobbelt. Det er uheldig, men uansett kan dette bli siste sesong at poenga frå bøkene blir registrerte. Husk at du kan registrere barn som ikkje har smartphone via den vaksne sin mobil. Du må berre forandre nummeret i displayet.

  Kom på idrettsbasaren i Breimshallen på søndag. Her får du vite kven som har kome til topps i Breimstrimmen.  Dei som har gått på alle 9 postar blir registrerte. Dei som har klart dette for 3. eller 6. gong får bildeplakat ved oppmøte på basaren. Vi tek alltid litt forbehold om vi har fått med oss alle. Sjekk om du er blant dei som har klart alle postar i år. Viss du meiner noko er feil, ta gjerne kontakt med Sabine (48053040).

  Jonny Skinlo, Johannes Hole, Rita Bente Fløtre, Norunn Nybø, Gerd Larsen, Oddny Kleppenes, Jannike Felde, Knut Fammestad, Monrad Kleppe, Reidun Ask Flølo, Birgitte Myklebust Paulen, Sabine Exner, Anne Merete Kleppenes, Ellisiv Hetle, Marthe Paulen, Anders Paulen, Borgny Kristin Hetle,Gro Larsen Hjelle, Øyvind Fure, Anne Mari Fammestad, Regine Aa Sandal, Marion Bø, Gudmund Egge, Jørgen Aa Sandal, Elin Katrin Raad, Else Tømmerstøl, Erlend Hetle,  Rune fure, Roger Hjelle, Per Inge Seime, Jørgen Fure, Ranveig Fugle, Reidar Sandal, Mathias Aa Sandal, Vegard Hetle, Håvard Hetle, Kristina Hjelle, Sissel Eide Reed, Inghild Røyseth, Grete Aa Sandal, Åse Margrete Seime, Margit R. Seime.

   

  Les meir

 • Idrettsbasaren 26.november 2017

  Søndag 26.november er det klart for den årlige Idrettsbasaren til Breimsbygda idrettslag! Her vert det mykje flotte gevinstar på loddbøker, kiosk, åresal, div. utdelingar frå gruppene i idrettslaget og godt “søgje”. I vekene som kjem vil du kanskje få besøk på døra av nokre av våre aktive medlemmer som har førehandssal av lodd på hovudgevinstane. Det vert også lagt ut bøker på Coop Marked Reed og Copp Prix Byrkjelo. Så her har du mulighet til å sikre deg vinnarloddet, sjølv om du ikkje kan bli med på basaren. Men vi håper å sjå dykk i Breimshallen søndag 26.november kl.15. Vel møtt!

  Les meir

 • Strålande Ungdoms NM på heimebane!

  Det vart ein strålande laurdag i Trivselshallen både arrangørmessig og sportsleg! Våre utøvarar presterte veldig bra på heimebane og vi enda opp med 1 gull, 3 sølv og 1 bronse og mange personlege rekordar! Vi kjem attende med meir informasjon og bilder snart! Du finn alle resultat på vår nettside: www.u17nm.no

  Les meir

 • Friidrettens Parapris til Trude!

  Trude Raad vart laurdag kveld tildelt  Friidrettens Parapris.
  Det var Friidrettens venner som delte ut denne og fem andre prisar i samband med eit trenarseminar i Bergen.
  Moderklubben gratulerer!!!

  Les meir