Hovudside Breimsbygda IL

Velkomen til Breimsbygda Idrettslag si nettside. Her finn du informasjon frå våre grupper samt anna nyttig info på kva som rører seg på idrettsfronten i bygda.

Siste nytt:

 • Helkjastøylen opp

  Også i år blir det arrangert "Helkjastøylen opp", i eit samarbeid mellom friidrettsgruppa og orienteringsgruppa. Dette er eit populært dugnadsarrangement med mange deltakarar.

  "Helkjastøylen opp" blir i år arrangert fysisk fredag 14.mai og digitalt 13. til 24.mai. Det digitale arrangementet er som i fjor, medan det fysiske blir litt annleis enn dei tidligare åra.

  Fredag 14.mai vil Tore prest starte løpet i ballbingen kl.18.00. Der startar alle på likt, med god avstand. Denne løypa er for 5.klasse og eldre. Frå brua kan deltakarane starte kl.17.30, spre seg godt og sleppe forbi deltakarar som kjem bak i full fart.

  Påmelding til det fysiske løpet kan du gjere ved start, men aller helst vil vi ha påmelding på førehand til kleppenesa@gmail.com. Deltakarpremie til alle. På grunn av Covid-19 vil det ikkje bli ei samla avslutning på toppen, og vi ber om at deltakarar går ned att vegen så snart de er i stand til det etter løpet.

  Vi har to løyper:
  Løype 1: Oppstart i ballbingen i Øvre Hovden, på sti gjennom skogen opp til 1000årsplassen, deretter på veg oppover mot Hjelltunet. Derifrå er det 1 km på sti opp til Helkjastøylen.

  Løype 2: Er den siste kilometeren på løype 1.

  Betaling på VIPPS til 138640 (Breimsbygda friidrett), 50kr per deltakar eller 200kr for familie. Send bekreftelse på betalinga di og kven som har/skal delta til kleppenesa@gmail.com (dette gjeld begge variantane).

  Trekkepremiar for det fysiske og digitale løpet blir annonsert i etterkant. Dette blir kjekt!

  Les meir

 • SANDASOL kjem til BREIM!

  Torsdag 27. mai får BBIL besøk av bubilen Morgan, klubbveiledar og trenar i Norges Volleyballforbund  for å arrangere sandvolleyballaktivitet og mykje anna moro for ungdom frå og med 14 år og oppover. 

  Tid: TORSDAG 27/5 KL. 18-20
  Stad: BYRKJELO STADION
  Påmelding gjer du på skjema under. Arrangementet er ope for ungdom frå heile Gloppen og Jølster (og andre..)
  Aldersgrense: frå 14 år og oppover (evt. yngre om ein har spelt litt volleyball)
  Maks antal: 20
  Arrangør: BREIMSBYGDA IL
  Meir informasjon finn du på volleyball.no her

   

  Les meir

 • Komande friidrett stemner

  Friidrett sesongen er snart i gang for fullt. Her er nokre aktuelle stemner, i nærleiken, som ein kan delta på. Detaljerte opplysingar rundt alder og øvingar, i tillegg til invitasjonar vil komme etterkvart på Facebook gruppa til Breimsbygda friidrett.

  • 8.mai: Opningsstemne løp Førde
  • 22.mai: Nasjonalt stemne på Skei
  • 6.juni: Loggane Open - Kastestemne
  • 12.juni: Sparebankleikane på Byrkjelo

  Påmelding til dei ulike stemner sender ein til Anne-Merete, kleppenesa@gmail.com. Breimsbygda idrettslag betalar startavgift.

  Les meir

 • Ein super stafett!

  Laurdag 1.mai var det Konglerike ministafett for barn og unge ved Breim skule. Det var god påmelding med nesten 100 deltakarar fordelt på til saman 20 lag. Vi var heldige med vêret, og samtlige kosa seg.

  Vi delte stafetten i to starttidspunkt slik at vi ikkje skulle bli for mange samstundes. Det var god innsats av alle!

  Her er litt bilete frå arrangementet.

       

  Les meir

 • Kongleriket ministafett 1.mai

  Laurdag 1.mai arrangerar Breimsbygda friidrett Kongleriket ministafett på Reed stadion. Dette er eit arrangement for dei som går på Breim skule, og vi håpar mange ynskjer å delta. 

  Påmeldingsfrist er satt til torsdag 29.april, og vi ynskjer å få desse av klassekontaktene. 

  Er der klasser som manglar nokon for å få eit ekstra lag, kan ei løysing vere at nokre spring fleire gangar. Det kan vere greitt å vite om ei klasse ikkje kan ha sine lag i samme heat på grunn av dette. 

  Les meir

 • Breimsveka 2021 26.april-2. mai

  Som kjent er Breimstafetten avlyst på grunn av pandemien. Vi verker etter å komme i gang med aktivitet og vi trur folk verker etter å treffe kvarandre. Difor arranger vi Breimsveka den veka stafetten eigentleg skulle vere.

  KVA SKJER I BREIMSVEKA?

  Søndag 25/4 til søndag 2/5: Besøk lokale turløyper og bli med i trekning av gåvekort frå Intersport   

  Søndag 25/4 til søndag 2/5: Gratis prøvetimar på 123 etter avtale. Kontakt Vegar tlf. 930 09 383 eller Bjarte tlf. 905 81 490 for nærare avtale  

  Søndag 25/4 kl. 19:00: Årsmøte Breimsbygda IL, Breim skule

  Mandag 26/4 kl. 18:00: Miniputtrening, Reed stadion

  Mandag 26/4 kl. 19:15: Fotballgruppa trening G 12, Reed Stadion

  Mandag 26/4 kl. 19:15: Fotballgruppa trening G 13/14, Reed Stadion

  Tysdag 27/4 kl. 17:00: Fotballgruppa trening J 10, Reed Stadion

  Tysdag 27/4 kl. 17:30: Fotballgruppa trening J 12, Reed Stadion

  Tysdag 27/4 kl. 18:00: Vektløfting frå 5. klasse. Påmelding på vektløftargruppa si FB side

  Tysdag 27/4 kl. 18:00: Friidrett GFIL med sterkt innslag av Breimsfolk, Byrkjelo Stadion

  Tysdag 27/4 kl.  20:00: Fotballgruppa trening Herrer 13/14, Reed Stadion

  Onsdag 28.04 kl. 18:00: Friidrettstrening for 10 år og oppover, Reed Stadion

  Onsdag 28/4 kl. 18:00: Fotballgruppa trening G 13/14, Reed Stadion

  Onsdag 28/4 kl. 18:00: Fotballgruppa trening G 10, Reed Stadion

  Onsdag 28/4 kl. 18:00: Vektløfting frå 5. klasse. Påmelding på vektløftargruppa si FB side

  Onsdag 28.04 kl. 17:30: Opa trening på Reed Stadion, v/PTK Amok, Ta med sitteunderlag og hanskar 

  Torsdag 29/4 kl. 18:00: Vektløfting frå 5. klasse. Påmelding på vektløftargruppa si FB side

  Torsdag 297/4 kl. 18:00: Friidrett GFIL med sterkt innslag av Breimsfolk, Byrkjelo Stadion

  Fredag 30/4 kl. 17:30: Fotballgruppa trening G 12, Reed Stadion

  Fredag 30/4 kl.18:00: Orienteringsgruppa ved Bufellesskapet på Byrkjelo

  Laurdag 1/5 kl. 09:00: Opa trening på Reed Stadion, v/PTK Amok, Ta med sitteunderlag og hanskar. 

  Laurdag 1/5 kl. 16:00: Instruksjon for deg som vil prøve vektløfting og styrketrening v/ Ola og Bjarne Bergheim. Påmelding på sms tlf. 990 34 782   

  Laurdag 1/5: Konglestafett for born i Breim på Reed stadion

  Kl. 11.00. 1-2 og 3. klasse.

  Kl. 12.30. 4-5 klasse

  Kl. 14.00. 6-7 klasse

  Idrettslaget spanderer pølser i brød og drikke etter stafetten

  Søndag 2/5 kl. 16:00: Lågterskeltur med Reidar, Bjarte, Vegar og sjølvaste ordføraren. 
  Byrkjelo Stadion

  Søndag 2/5 kl. 20:00: Fotballgruppa trening herrer, Reed Stadion

  Les meir

 • Oppstart friidrett trening

  Friidretten vil for barn opp til 10 år starte opp onsdag 5.mai kl.17.30-18.30. Treningane for dei som er 10 år og eldre vil halde fram kl.18.00-19.00 fram til 5.mai, og vil etter det vere frå kl.18.30-19.30.

  Vi vil sjølvsagt legge til rette treningane ut i frå dei retningslinjene som er gjeldande. Håpar vi ser deg der!

  Les meir

 • Resultatliste Telenorkarusell langrenn 12. april

  Flotte snøforhold då siste karusellrenn i langrenn vart avvikla på Utvikfjellet. Flott innsats av alle 47 deltakarane frå Gloppen og Stryn.

  karusellrenn resultatliste langrenn april 2021

  Les meir

 • NY DATO FOR ÅRSMØTE 25/4

  Årsmøte i Breimsbygda idrettslag er flytta til 25. april 2021 kl. 19.00. Møtet blir på Breim Skule iht gjeldande smittevernanbefalingar.

   

   1. Godkjenning av innkalling.
   2. Godkjenning av sakliste.
   3. Val av møteleiar.
   4. Val av sekretær.
   5. Val av to til å skrive under møteboka.
  1. Årsmelding for 2020
  2. Rekneskap for 2020
  3. Medlemskontingent for 2021
  4. Budsjett for 2021
  5. Val
  6. Godkjenning av valde gruppestyrer
  7. Innkomne saker

  Har du saker du ynskjer å ha på saklista under punkt 8 må du sende dei innan søndag 11. april til leiar i BBIL Bjarte Gangeskar, på e-post: bgangesk@online.no

  Les meir

 • Idrettskulen 25.03.21

  I kveld vart siste Idrettskule for dette vår-semesteret gjennomført. Det var friidrett på menyen med Julia Jordanger og Maren Sårheim som trenarar.

  Ungane var flinke til å delta og dei hadde det kjekt, trur kanskje dei til og med fekk nokre gode tips og triks.

  Friidrett som er på onsdagar frå kl.17.30-18.30 for dei som er mellom 4 år og 9 år, startar opp mest sannsynleg i veke 15. Følg med på Facebook for meir informasjon når det nermar seg!

  Les meir

 • VIKTIG INFORMASJON - SMITTEVERNREGLAR OG AKTIVITET I IDRETTSLAGET

   
  Då har styret i idrettslaget hatt møte og bestemt følgjande:
   
  Idrettsklubben komande fredag vert avlyst. Vi tolkar regelverket slik at det hadde vore lov å arrangere. I og med at vi alle er oppmoda om å avgrense talet nærkontakter, ynskjer vi likevel å være føre var.
   
  Alle spinningtimar er avlyst.
   
  123 treningssenteret vert ope med desse endringane:
  Tal personar som kan trene samstundes vert redusert til 6. Det er inntil vidare kun personar som bur i Gloppen kommune som får nytte treningssenteret. Dette betyr diverre at vi ikkje kan opne for heimreisande i påska. Personar som bur på hybel utanfor kommunen er ikkje rekna som busette i Gloppen i denne samanheng. Det er framleis påmelding via BBIL si nettside her.
  Smitteverneglar elles som før.
   
  Idrettsskulen torsdag og nøstetrim komande tysdag går som planlagt.
   
  Særgruppene gjer eigne vurderingar på trening og aktivitet, men skal fylgje gjeldande retningslinjer for smittevern innafor si idrettsgrein. Personar frå andre kommunar, eller personar som har besøk frå andre kommunar, skal ikkje delta på treningar.
   
  Fyrste veka etter påske vert det ikkje organisert aktivitet i regi av idrettslaget, d.v.s. i veke 14.
   
  Styret tykkjer avgjerda over har vore vanskeleg. Dette både fordi regelverket opnar for tolking, men mest fordi vi ser at avgjerda set avgrensingar på tilbodet, spesielt til barn og unge og dei som bur på hybel utanfor kommunen. Samstundes kjenner styret på det ansvaret vi alle har for å bidra til å unngå smittespreiing.
   
  Til sist: Vi oppmodar alle om å finne alternative former for aktivitet. Gå ein tur, ta ein joggetur eller tren styrke utan vekter og apparat. Det er faktisk mogleg!
   
  Vi oppmodar og om at alle som nyttar idrettsanlegga våre til uorganisert aktivitet om å følgje smittervernreglane. Altså ikkje samlast i strid med smittevernreglane. Hald avstand og avgrens talet nærkontakter.
   
  Husk å ta vare på kvarandre og ikkje minst, husk at vi går mot betre tider.
   
  På vegne av styret i BBIL
  Bjarte Gangeskar
  leiar
   
   
   
   
   
   
   

  Les meir

 • Friidrett 2021!

  Friidrettsgruppa hadde årsmøte 14.02.2021 og fekk summert opp eit litt rart år 2020, men og tenkt litt framover.

  Det var mykje som gjekk ut på grunn av Covid19 i år 2020, men vi fekk gjennomført nokre småstemner og fleire av utøvarane i Breimsbygda idrettslag har fått vist seg fram i løpet av året. Helkjastøylen opp vart gjennomført i lag med orienteringsgruppa virtuelt både på våren og hausten, med mange deltakarar! For 2021 vil det (vertfall på våren) bli gjennomført på same måte.

  Tilbod framover

  Friidrett/basis for ungar i alderen 10-13år har vore eit tilbod som har gått for det meste som normalt, og vil framleis vere eit tilbod onsdagar. Idrettskulen for ungar i alderen 4-9 år startar opp i mai. Dette er eit tilbod der ungane får oppleve mykje leik, og får prøvd seg litt i nokre enkle og kjekke friidrettsøvingar. Denne treninga blir og onsdagar.

  Vi ynskje å få gjennomført arrangement som let seg gjere i tida vi er i no. Breimstafetten er avlyst, men vi ser på om vi i friidrettsgruppa kan få til noko for dei yngste i laget. I tillegg ynskje vi å gjennomføre Lagmesterskap og Byrkjeloleikane, men dette tar vi litt etterkvart.

  Vi i friidrettsgruppa vil ynskje alle velkomen på treningar og arrangement, her er noko for alle! Håpar vi ser deg i 2021!

  Styret i friidrettsgruppa:

  • Leiar: Reidar Moldestad
  • Nestleiar/sekretær: Anne-Merete Kleppenes
  • Styremedlem:
   • Are Gil
   • Kent Øystein Hjelle
   • Ann Iren Festervoll
   • Iselin Myklebust
   • Per Erik Hjelle (ny)

  Les meir