Styre Trimgruppa

By | 9. mars 2015

Årsmøtet til Jon blei halden hos Jon og det blei valgt dette styret for 2015

Jon Fossheim, leiar

Astrid Volle Støyva, skrivar (ny)

Sabine Exner, nettsideansvarleg

Gro Larsen Hjelle

Rune Fure

Sile Årdal seier takk for seg etter 2 år i styret. Vi takkar for den gode innsatsen i styret og for skrivarjobben