Kurs i bruk av ny nettside

By | 20. mars 2015

Vi køyrer eit innføringskurs i bruk av dei nye nettsidene tysdag 24/3 kl. 19.00 på Stadionbygget.

Kurset er meint for gruppeleiarar og nettansvarlege i gruppa og vil ta føre seg ´basic´ som å legge inn innlegg og lage sider etc. Dei som har høve til det kan godt ta med eigen PC (bærbar..) Send gjerne ei tilbakemelding til Vegar om du kjem…