Orienteringstreningane startar opp att fedag 10 april

5. april 2015

Fredag 10 april Kl 18.00 starter vi opp att med orienteringstreningane. Oppmøte ved gamle byrkjelo barnehage. Vi starter med stjerneorientering og korte råtass løyper. Vel møtt!!