Trenar og lagleiarmøte fotball

7. april 2015

Vi minner om trenar- og og lagleiarmøte i Breim Barnehage (gymsalscena) klokka 19.00 i kveld. Tema blir regelendringar, treningstider og praktiske opplysningar for 2015 – sesongen