Sportsplan Breimsbygda fotball

8. april 2015

Her er sportsplan for Breimsbygda fotball. Dette er eit overordna dokument som seier noko om kva vi prøver å oppnå i fotballgruppa og litt om kva vi gjer i praksis for å få det til.

Tanken er å vidareutvikle planen med meir detaljert innhald på dei enkelte aldersnivå.

Sportsplan Breimsbygda fotball 2015