Terminliste friidrett

By | 25. april 2015

Årets arrangement innan friidrett. Her manglar arrangør på eit par banestemne men dette vert oppdatert på nettbasert terminliste. Det same gjeld endringar på datoar gjennom sesongen.

Terminlista på nett er delt i to separate , ei for banearrangement og ei for det utanfor bane.

Utanfor bane (kan filtrerast på krets):

http://mosjon.friidrett.no/terminliste

På bane via sportsadmin (kan filtrerast på krets):

http://friidrett.forbundetonline.no/stevner/terminliste/Sider/Terminliste-helelandet.aspx

Utkast terminliste pr 7_april_2015

For dei som vil vere med på stemner så melder Anne-Merete på!