VIS POLITIATTEST!

By | 14. mai 2015

På lagleiar- og trenarmøte vart det fyllt ut og sendt inn søknadar om politiattest. Dei fleste skal no ha motteke attestane.

Attestane må visast for Arve Kleppe eller Roger Hjelle.

Så ikkje la attesten ligge, men vis den til ein av kontaktpersonane snarast råd!