Aktivitetar i Trimgruppa – 2015

By | 11. juni 2015

Onsdagsturar har pga større snømengde enn vanleg blitt utsette i tid

  •  1. juli Melkebakksteinen (ansv. Jon Fossheim)
  • 8. juli Støyl til støyl, frå Svoda til Hunnskårstøylen (ansv. Sabine, kjentkvinne Greta S.V.)
  • 5. aug. Nesstøylen – Hestedalen – Restøylen (ansv. Sabine)
  • 19. aug. Allmenningen – Veten (ansv. Trimguppe, kjentkvinne Liv Tone Aabrekk)

Breimstrimmen

Går vidare som før. Bøkene vert samla inn i rundt 1. oktober. 2 nye turmål etter det.

Reinløpet – søndag, 13. aug.

Haustens topptur

23. aug. Bøvassbu

6. sept. reservedato

Måneskinsturar

Månedskinsturar blir arrangsjerte ganske så spontant etter vêr, føre og måne.

 

– Sabine –