Råsa til Restøylen

20. juli 2015

har blitt rydda sist søndag av 4 driftige karar: Jon og Ola og Kristoffer Hetle og Kjell Reed.

Det er enda ein ganske bratt tur, men no er den i alle framkomeleg 🙂