Breimstrimmen har hatt ein flying start

By | 18. oktober 2015

Det ser ut at mange har benytta denne fine hausten til å gå på tur. Også den digitale registreringa har «tatt av». Fram til no er det 26 som reigstrerar seg digitalt på trimpostane.
Husk på å ha GPS (Posisjonstenester) påslått på mobilen, elles blir GPS målinga unøyaktig.
Dersom du likevel vil skrive deg inn i Trimboka – i tillegg til den digitale registreringa, MÅ du skrive GEOREG bak namnet ditt, for å ikkje klusse til med opptellinga.

Meld gjerne i frå dersom det oppstår problem.

Sabine

Flotte haustfargar i Fagredalen

Flotte haustfargar i Fagredalen