Medlemskontingent, treningsavgift og kontonummer

By | 17. desember 2015

Etter litt kluss hos vår fakturaleverandør i haust, så har dei endeleg fått ut påminning om betaling av medlemskontingent 2015 og treningsavgift. Men det syner seg dessverre at dei har gløymt å setje på kontonummer på fakturaen. Dei som har motteke faktura frå oss no nettopp, kan nytte kontonummer 3710.11.68191. Har du spørsmål til fakturaen, ta kontakt på faktura@breimsbygda.no.

Vi beklagar feilen!