INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA

By | 3. januar 2016

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i fotballgruppa Breimsbygda idrettslag.

Tid: Søndag 24. januar kl 1930.

Stad: Stadionbygget Byrkjelo.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av to til å skrive under møteboka
  4. Val av møteleiar
  5. Val av referent
  6. Gjennomgang av årsmelding 2015
  7. Gjennomgang av rekneskap 2015
  8. Gjennomgang av budsjett 2016
  9. Årleg evaluering av sportsplan for fotballgruppa
  10. Val

Styret ber om at saker til Årsmøtet vert sendt til leiar Pål Sandal innan 18. januar. Saker kan sendast til mailadresse: fotball@breim.no. Oppdatert saksliste vert lagt ut 20. januar på idrettslaget sine nettsider.

På val i 2016:

Pål Sandal (leiar)

Leif Øystein Felde (nestleiar)

Jannice Egge (styremedlem)

Stefan van Hulst (styremedlem)

 

Helsing

Styret