By | 21. januar 2016

Minner om Årsmøte i fotballgruppa.

Tid: Søndag 24. januar kl 1930.

Stad: Stadionbygget Byrkjelo.

Enkel servering.

Styret har ikkje motteke saker til Årsmøtet innan fristen 18.januar og sakslista står slik den var sett opp i innkallinga.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av to til å skrive under møteboka
  4. Val av møteleiar
  5. Val av referent
  6. Gjennomgang av årsmelding 2015
  7. Gjennomgang av rekneskap 2015
  8. Gjennomgang av budsjett 2016
  9. Årleg evaluering av sportsplan for fotballgruppa
  10. Val

Innstilling val:

Pål Sandal – leiar

Leif Øystein Felde

Roger Hjelle

Inghild Røyseth

Marita Kleppenes Sårheim (Ny)

May Britt Kvellestad (Ny)

Are Gil (Ny)

Ut av styret:

Jannice Egge (styremedlem)

Stefan van Hulst (styremedlem)

 

Helsing

Styret