Årsmøte i Trimgruppa

By | 14. februar 2016

blei avvikla 18.02.16, kl. 20.00 på stadionbygget. Vi har gått gjennom dei vanlege årsmøtesaker og begynt å planlegge årets sesong. Her blir det mykje å sjå fram til. Følg med på undermenyen til høgre kva som skjer framover. Nytt styret blei også valt. Jon takka avtroppande Gro Larsen Hjelle for god innsats. Britt Bakka Henriksen kom inn som nytt styremedlem.