Sesongens første o-løp

By | 13. mars 2016

Søndag 10.april inviterer Sogn og Fjordane Orienteringskrins til kurs i løypelegging i Sogndal. I forkant av dette kurset vert det O-løp på Kaupanger Skule med flexistart frå kl.10-10.30. Det er fire ulike løyper som er frå 1,5 km til 5 km lange.

 

Innbyding til kurs i løypelegging

Stad: Sogndal

Tidspunkt: Søndag 10. april kl 10.00.

 

Køyreplan:

Kl  10.00     O-løp på Kaupanger Skule med flexistart fram til 10.30.

Kl  12.00     Kursstart med enkel matservering på Kaupanger Skule

Kl  16.00     Slutt

 

Instruktør: Christian Frøyd

Fokus:  Å lage gode løyper på rett nivå, særskilt N, C og B. Forventningar, krav, retningsliner osb.

Førebuing: Sjå nedanfor

Påmelding: Seinast 5. april, ved e-post til johan.mageroy@mentor.no

 

Det må vere min. 7 deltakarar. O-gruppene blir fakturert 250 kroner pr deltakar (uavhengig av mat).

For o-løpet melder du deg på via Eventor eller ved start. Merket fra rv 5 på Kaupanger. Det er 4 løyper: Ekspert-lang (ca 5 km), Ekspert-kort(ca 3 km), Viderekommen (2-3km) og Enkel (1,5km). Kursdeltakerne som løper Ekspert-løyper oppfordres også til å løpe 1-2 av de enklere løypene. Det er garderobe og dusj.

 

Førebuing

I samlinga vil det vere praktiske løypeteikningsøvingar (kart/penn) og diskusjon. Deltakarane kan gjerne på førehand sende inn forslag til løyper som dei har teikna sjølv, ev løyper frå lokale løp. Send desse til Christian.Froyd@hisf.no .

Deltakarane kan gjerne ha med seg PC med løypeleggjarprogram (OCAD eller Purple Pen) og kart-fil, men dette er ikkje eit krav.

Info om bruk av OCAD og Purple Pen for løypelegging: http://www.orientering.no/laering/loypelegging-copy/

 

Purple Pen er eit løypeleggingsprogram som kan installerast gratis. Programmet er minst like enkelt å leggje løyper med som OCAD. Nedlasting: http://purplepen.golde.org/download.htm

Rettleiing: http://www.ok-moss.no/owiki/doku.php?id=veiledning:purplepen

 

 

Med helsing

Sogn og Fjordane Orienteringskrins

Johan Magerøy

Tlf  91 81 95 45