Betaling av medlemskontigent

By | 9. september 2016

I desse dager kjem faktura på medlemsavgift og treningsavgift ut i postkassene til alle medlemmar. Summen på fakturaen er med utgangspunkt i kva type medlem du har vore, kva aktivitet som er meldt inn frå gruppeleiarane og om ein har treningskort på 123. Om nokon ynskjer å endre sitt medlemskap på nokon måte er her nokre svar på ein del av desse spørsmåla. Har du andre spørsmål ta kontakt på faktura@breimsbygda.no

 

  • Har du tidlegare vore aktiv medlem men no ynskjer å gå over til å vere støttemedlem betaler du kr 100,- Bruk samme KID som står på din faktura. Vi vil då endre meldemskapet ditt i vårt register etter innbetaling er gjort. (Merk: dette er visst du ikkje lenger er aktiv med i treningstilbuda til idrettslaget, gjeld også 123)
  • Har du tidlegare hatt treningskort på 123, men ikkje har nytta dette i 2016 og ikkje ynskjer å ha dette lenger. (Merk: du må ikkje ha brukt kortet tidlegare i 2016)
    • Trekk frå kr 350,- på faktura om du er aktiv i anna organisert trening i idrettslaget. (Treningsavgift er kr 400,-. Treningsavgift med tilgang til studio er det kr 750,- )
    • Trekk frå kr 750,- frå fakturaen om du ikkje lenger er aktiv i noko trening i idrettslaget.
    • Bruk samme KID som står på din faktura ved endring av sum. Vi vil stenge kortet som gjev tilgang til studio om det er gjort endring i din innbetaling.
  • Er du over 67 år kan du endre din treningsavgift til honnør, ved å endre summen frå kr 400,- til kr 200,- Treningsavgift honnør/over 67 år med studiotilgang er som andre kr 750 kroner. Bruk samme KID som står på din faktura. Vi vil då endre meldemskapet ditt i vårt register etter innbetaling er gjort.

 

Oversikt over gjeldande summar for 2016:

Medlemskap:

Medlem over 17 år: kr. 250,-
Medlem under 17 år: kr.100,-
Familiemedlemskap: kr. 500,-
Støttemedlem: kr. 100,-

Treningsavgift:

Vaksne: 400 kroner
Vaksne med tilgang treningsstudio: 750 kroner
Ungdom 10-16 år: 200 kroner ( inkl tilgang studio med følge ( trener eller voksen(begge må ha kort)))
Honnør/over 67 år utan studiotilgang: 200 kroner
Honnør/over 67 år med studiotilgang: 750 kroner