Siste trening for miniputtane!

By | 25. september 2016

Måndag 26. september vert det siste trening for miniputtane denne sesongen. Enkelte lag held nok fram litt til, men dette vert styrt av den enkelte trenar.

Først vanleg trening, deretter ferdigheitsløype og felles samling til slutt.