Eldsjel og stimulansepris

By | 18. oktober 2016

Under idrettsbasaren 20/11 vert BBIL sine eldsjel og stimulanseprisar delt ut. Arbeidsutvalet ynskjer å få inn kandidatar frå gruppene. Statuttane for prisane finn du under «Styre og Stell» i hovudmenyen. Send forslag med grunngjeving til Kristen Kleppe innan 4/11.