Siste Nøstetrim for i år

14. desember 2016

Siste nøstetrim i 2016 blir i dag, 14. desember. Det er fint å leike og trene med dei små. Godt oppmøte med mellom ca 15 og 25 aktive born. – Silje og Inger Berit.