Trimgruppa støttar Utvikfjellet Løypelag

27. desember 2016

Kva skulle vi ha gjort om vintaren utan oppkjørte løyper til trimpostane våre (Flølostøylen, Fløtravarden, Grønskrea, Støyvastøylen…)?

Vi vil oppmode alle på det sterkaste å melde seg inn i løypelaget!

Kvifor? Jo, for det første støttar du opp om økonomien til Breimsbygda Skisenter, og for det andre hjelper du å utvikle løypelaget og bidrar til eit utvida løypenett.

Med fleire medlemer (og nok snø) blir det muligheter til oppkjøring av nye løypetrassear 🙂 Sjekk her om du er blant dei som er med allereie: http://www.utvikfjellet.no/andelseigarar/

Facebook IMG_0348