Trimgruppa støttar Utvikfjellet Løypelag

By | 27. desember 2016

Kva skulle vi ha gjort om vintaren utan oppkjørte løyper til trimpostane våre (Flølostøylen, Fløtravarden, Grønskrea, Støyvastøylen…)?

Vi vil oppmode alle på det sterkaste å melde seg inn i løypelaget!

Kvifor? Jo, for det første støttar du opp om økonomien til Breimsbygda Skisenter, og for det andre hjelper du å utvikle løypelaget og bidrar til eit utvida løypenett.

Med fleire medlemer (og nok snø) blir det muligheter til oppkjøring av nye løypetrassear 🙂 Sjekk her om du er blant dei som er med allereie: http://www.utvikfjellet.no/andelseigarar/

Facebook IMG_0348