OPPDATERT SAKLISTE TIL ÅRSMØTE FOTBALL

By | 28. januar 2017

Det er kome inn ei sak og her er oppdatert saksliste til Årsmøtet i fotballgruppa på søndag.

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i fotballgruppa søndag 29. januar 2017.

Stadionbygget klokka 1900.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av sakliste

Sak 3: Val av to til å skrive under møteboka

Sak 4: Val av møteleiar

Sak 5: Val av referent

Sak 6: Gjennomgang av årsmelding

Sak 7: Gjennomgang av rekneskap 2016

Sak 8: Gjennomgang av budsjett 2017

Sak 9: Spelarutvikling – betre rammer for spelararutvikling for 13 år og oppover

Sak 10: Val

 

Styret har i 2016 vore samansett slik:

Pål Sandal – leiar

Leif Øystein Felde – nestleiar

Inghild Røyseth – sekretær

Roger Hjelle – kasserar

May-Britt Solheim Kvellestad – styremedlem

Are Gil – styremedlem

Marita Kleppenes Sårheim – styremedlem

 

På val:   Pål Sandal (leiar på val kvart år), Inghild Røyseth og Roger Hjelle