Med Trimgruppa til Bjørkelostøylen

By | 19. juni 2017

Tur til Bjørkelostøylen

Onsdag 21. juni.
Oppmøte kl 18.00 ved Tine Meieri.
Lett tur som passar for alle.
Turen er beregna til ca. 2 timar. Ta med drikke, og gode klede.
Velkommen til fin tur med Trimgruppa
Turleder Jon Fosheim

Les om Bjørkelostøylen her