Friidrettens Parapris til Trude!

5. november 2017

Trude Raad vart laurdag kveld tildelt  Friidrettens Parapris.
Det var Friidrettens venner som delte ut denne og fem andre prisar i samband med eit trenarseminar i Bergen.
Moderklubben gratulerer!!!