ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA SØNDAG 28. JANUAR

By | 13. januar 2018

Tid: Søndag 28. januar kl 1930.

Stad: Stadionbygget Byrkjelo.

 

Enkel servering.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av to til å skrive under møteboka
  4. Val av møteleiar
  5. Val av referent
  6. Gjennomgang av årsmelding 2017
  7. Gjennomgang av rekneskap 2017
  8. Gjennomgang av budsjett 2018
  9. Val

 

Saker til Årsmøtet må meldast til leiar Pål Sandal innan 23. januar på mail: fotball@breim.no

 

Helsing

Styret

 

Pål Sandal – leiar

Leif Øystein Felde – nestleiar

Roger Hjelle – Kasserar

Marita Kleppenes Sårheim – styremedlem (tek ikkje attval)

May Britt Kvellestad – styremedlem

Are Gil – styremedlem