Årsmøte i Trimgruppa 7.februar 2018

By | 28. januar 2018

Onsdag 7. februar 2018 kl. 20.00 hjå Jon Fossheim

Alle er velkomne.

 

SAKLISTE

1.Godkjenning av sakliste

2.Val av møteleiar

3.Val av skrivar

4.Årsmelding

5.Rekneskap

6.Arbeidsplan

7.Budsjett for 2018

8.Val

9. Div.innkomne saker

 

STYRET 2017

Leiar                 Jon Fossheim

Sekræter          Astri Volle

Nettansvarleg Sabinne Exner

Styremedlem  Rune Fure

Styremedlem  Britt Bakka