Innkalling og sakliste til årsmøte i Breimsbygda idrettslag

By | 25. februar 2018

Velkomen til årsmøte i Breimsbygda idrettslag søndag 4.mars kl.19.00.

 

 

 

Sakliste til årsmøtet i BBIL på Breim skule 4. mars 2018 kl. 19.00.

 1. Konstituering.
  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Val av møteleiar.
  4. Val av sekretær.
  5. Val av to til å skrive under møteboka.
 2. Årsmelding for 2017.  (Les Årsmelding 2017 her.)
 3. Rekneskap for 2017.
 4. Medlemskontingent for 2018.
 5. Budsjett for 2018.
 6. Val.
 7. Godkjenning av valde gruppestyrer.

Møtet finn stad i klasserommet ved skulekjøkken i kjellaren, inngang ved gymsal.

Har du saker du ynskjer at skal på agendaen må dei sendast leiar Bjarte Gangeskar på e-post: bgangesk@online.no innan søndag 18.februar.