Vanskeleg tilkome til Sandalsstøylen

By | 7. september 2018

Varselskilt har det vore lenge, men no er også brua i starten på råsa ganske øydelagt.

Det fleste vel å gå via Fossheimstøylen. I neste sesong skal vi ikkje ha post her.

Men vi skal ha 2 andre i tillegg til dei vi har: Skavegga og Skitnevatne på ruta mellom Myklebustdalen og Stardalen.