Oppteljing av Breimstrimmen pågår . . .

By | 16. november 2018

. . . og vi er faktisk snart i mål.

Dette var siste år med å prøve å finne ut av uleselege handskrift utviska av regn og snø. Registrering i bok er over i Breimstrimmen. På idrettsbasaren søndag, 25.11. skal dei 3 beste i klassane over og under 15 år premierast. I tillegg delar vi ut diplomar.

Du får bronsediplom: 3 x alle postane

Du får sølvdiplom: 6 x alle postane.

Vi meiner å ha funne dei rette 51 personane som har klart årets mål. Sjå lista under. Viss du er sikker på at du har vore på alle, og ikkje står på lista, så meld frå til ein av oss i styret.  Sabine (48053040)

Johannes Hole                        Rita Bente Fløtre                                Johnny Skinlo

Oddny Kleppenes                  Birgitte Myklebust Paulen                 Grethe Aa Sandal

Gerd Larsen                            Norunn Nybø                                     Jannike Felde

Ellisiv Hetle                           Anne Merete Kleppenes                    Gudmund Egge

Gro Larsen Hjelle                   Kjell Paulen                                       Reidun Ask Flølo

Sissel Fonn Sårheim               Laila Jordanger                                  Anders Paulen

Finn Ove Jordanger                Sabine Exner                                      Kari Ann Flølo

Monrad Kleppe                      Marthe Paulen                                    Leidulf Myklebust

Jørgen Aa Sandal                   Solfrid Paulen Egge                           Borgny Kristin Hetle

Regine Aa Sandal                  Øyvind N. Fuglestrand                      Roger Hjelle

Kasper Olai Paulen                Anne Marie Fammestad                    Per Inge Seime

Gitte Anita Fløtre                   Eiril Paulen                                        Knut Fammestad

Lene Hjelle                             Camilla Heggen                                 Grete Nedreberg

Sissel Eide Reed                    Erlend Hetle                                       Lin Therese Solheim

Emma Fløtre                          Vegard Hetle                                      Elin Katrin Raad

Margit Røyseth Seime            Inghild Røyseth                              Kristina Hjelle

Gunn Iren Ask                        Marion Bø                                         Jenny Flølo Kleppe