Årsmøte fotballgruppa

By | 19. januar 2019

Tid: Søndag 10. februar kl 1930.

Stad: Stadionbygget Byrkjelo.

Enkel servering.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av to til å skrive under møteboka
  4. Val av møteleiar
  5. Val av referent
  6. Gjennomgang av årsmelding 2018
  7. Gjennomgang av rekneskap 2018
  8. Gjennomgang av budsjett 2019
  9. Val

Saker til Årsmøtet må meldast til leiar Pål Sandal innan 5. februar på mail: fotball@breim.no

Helsing

Styret

Pål Sandal – leiar

Leif Øystein Felde – nestleiar

Roger Hjelle – Kasserar

Ove Bjørnar Høylo – styremedlem

May Britt Kvellestad – styremedlem

Are Gil – styremedlem