Årsmelding for 2018

4. februar 2019

Årsmeldinga er no klar og blir levert ut i løpet av dei neste vekene. Om du ikkje klarar å vente kan du lese den her no!! 😀

KLIKK PÅ BILDET OVER FOR Å LESE…