Saker til årsmøte 3.mars

By | 9. februar 2019

Har du saker du ynskjer å ha på saklista under punkt 8 må du sende dei innan søndag 17. ferbuar til leiar i BBIL Bjarte Gangeskar, på e-post: bgangesk@online.no

 1. Konstituering.
  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Val av møteleiar.
  4. Val av sekretær.
  5. Val av to til å skrive under møteboka.
 2. Årsmelding for 2018.
 3. Rekneskap for 2018.
 4. Medlemskontingent for 2019.
 5. Budsjett for 2019.
 6. Val.
 7. Godkjenning av valde gruppestyrer.
 8. Innkomne saker