Årsmøte i BBIL

23. desember 2019

Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 1. mars 2020. Dei som er på val i AU, barneidrettsgruppa, anlegg, utstyr- og vedlikehaldsnemnda og revisorar, og ikkje tar attval må melde frå skriftleg via sms til leiar i valkomité Rune Dag Kleppe på tlf. 995 97 200 innan 13. januar.