Årsmøte i BBIL

By | 11. februar 2020

Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 1. mars 2020.

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Val av møteleiar.
  4. Val av sekretær.
  5. Val av to til å skrive under møteboka.
 1. Årsmelding for 2019.
 2. Rekneskap for 2019.
 3. Medlemskontingent for 2020.
 4. Budsjett for 2020.
 5.  
 6. Godkjenning av valde gruppestyrer.
 7. Innkomne saker

Har du saker du ynskjer å ha på saklista under punkt 8 må du sende dei innan søndag 16. ferbuar til leiar i BBIL Bjarte Gangeskar, på e-post: bgangesk@online.no