VI STENGER TRENINGSSTUDIOET

By | 11. mars 2020

Utifrå føre var prinsippet stenger vi ned 123-treningsstudio i løpet av kvelden. Årsaka er sjølvsagt utviklinga i høve Corona-viruset. Dørene vert elektronisk låst slik at nøkkelkorta vert midlertid ute av drift.

Treningssstudioet vårt er ubemanna og har ikkje dagleg reinhald. Samstundes er det på det næraste tomt for antibac. Treningsapparata vil då være store potensielle smittekjelder.

Vi vonar på forståing for denne avgjerda.
Ev. spørsmål kan rettast til leiar Bjarte Gangeskar, tlf. 90581490