Smittesporing ved arrangement

By | 13. august 2020

I forbindelse med gradvis opning av idretten må BBIL ha kontroll på publikum på arrangement og treningar kor mange er tilstades.


Vi har laga ei enkel registreringsside på nett kor vi oppmodar publikum om å legge inn data. Denne ligg her: http://smitte.breim.no

Vi har og laga plakatar med QR kode som blir hengt opp på Reed og Byrkjelo Stadion. Her kan ein enkelt skanne gode med telefon og får opp sida for registrering. Vi ber alle hjelpe oss med dette!