Vaktlister IDK 2021

By | 11. oktober 2020

Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-22.00 

På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

GENERELLE REGLAR FOR IDK

 • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
 • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
 • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
 • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
 • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
 • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

 • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
 • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
 • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

 

VAKSENROLLA PÅ IDK

 • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
 • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
  • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
  • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
  • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
 • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
 • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
 • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
 • Vere gode førebilete

Vaktlister VINTER 2021

NB! Eldste gruppe opp til og med 10. klasse og kun for dei som bur i Breim.

 

Veke 4

Fredag 29.januar

Ansvarlig

Jan Arve Søvde

   

18:00-20:00

Runar Stensaker

 

Andreas Gregor

 

Asle Henning Jordanger

 

Elin Stensaker

 

Maiken Sekkingsatd

 

Inger Lise Egge

   

20:00-22:00

Tina Eide

 

Ellen Jorun Hjelle

 

Siv Egge

 

Pål Sandal

 

Jan Robin Aaland

 

Kåre Eimind

 

Veke 5

Fredag 5.februar

Ansvarlig

Gitte Midtbø

   

18:00-20:00

Birgitte Myklebust

 

Anne Svangtun

 

Ann Iren Festervoll

 

Ansgar Fonn

 

Hallvar Høgenes Bergesen

 

Stefan Van Hulst

 

Anne Kristoffersen

20:00-22:00

Aslak Johnsen

 

Leon Dag Kårstad

 

Bernt Reed

 

Runar Sandnes

 

Kristin Felde

 

Anne Merete Kleppenes

 

Veke 6

Fredag 12.februar

Ansvarlig

Espen Eithun Langedal

   

18:00-20:00

Cato Risholm

 

Sebastian Skinlo

 

Tone Mindresunde

 

Cecilie Myklebust

 

Kristian Myklebust

 

John Olav Frøystad

   

20:00-22:00

Benthe Klakegg

 

Per Jonny Moldestad

 

Kåre Hetle

 

Venke Fonn Skarstein

 

Merte Jordanger

 

Jana Unterfrancova

 

Marie Evebø

 

Veke 7

Fredag 19.februar

Ansvarlig

Odd Kronheim

 
     

18:00-20:00

Grete Olin Nedreberg

 

Gudmund Egge

 

Anton Kleppe

 
 

Lena Eriksen

 
 

Tore Myklebust

 

Anita Seime

 
     

20:00-22:00

Frank Ryland

 
 

Mette Reed

 
 

Guttorm Håheim

 

Stig Henning Merkesdal

 

Janne Myklebust

 

Editha Almenning

 

 

VEKE 8 VINTERFERIE, INGEN IDK.

 

Veke 9

Fredag 5.mars

Ansvarlig

Jan Arve Søvde

     

18:00-20:00

Mari Heggheim

 

Tanja Skinlo-Sharp

 

Terese Lødemel

 

Baard Helle Bolstad

 

Johan Andre Jordanger

 

Tom Asle Kvile

 
     

20:00-22:00

May Britt Kvellestad

 

Ingrid Bjørnereim

 

Hugleik Almenning

 

Silje Kleppe

 
 

Kathrin Hauge Stokke

 

Grete Aa Sandal

 

Lin Solheim

 

 

Veke 10

Fredag 12.mars

Ansvarlig

Gitte Midtbø

 
     

18:00-20:00

Lindy Paulen

 
 

Dagrun Torheim

 

Tone Lise Jacobsen

 

Helge Bjørnereim

 

Suzanne Van de Geest

 

Bjarne Egge

 
     

20:00-22:00

Sonja Jordanger Loen

 

Jannike Felde

 
 

Are Gil

 
 

Gro Hjelle

 
 

Sissel Eide Reed

 

Hilde Kvile

 

 

Veke 11

Fredag 19.mars

Ansvarlig

Espen Eithun Langedal

     

18:00-20:00

Jan Arve Strand

 

Nina Flølo

 
 

Hanne Karin Sunde

 

Jon Atle Vereide

 

Rolf Kjetil Egge

 
 

Inger Berit Skinlo

     

20:00-22:00

Venke Kolbotn

 
 

Karin Årdal

 
 

Fred Leon Pedersen

 

Hanne Karin Sunde

 

Elin Katrin Raad

 

Trond Morten Bø

 

Janne Håheim

 

 

Veke 12

Fredag 26.mars

Ansvarlig

Odd Kronheim

 
     

18:00-20:00

Roger Egge

 
 

Frode Støyva

 
 

Aud Marit Skarrebo

 

Raymond Niranen

 

Linda Kristin Eikenes

 

Darryl Skinlo-Sharp

     

20:00-22:00

Arne Frode Øvreset

 

Anders Felde

 
 

Claus Guttesen

 
 

Norleif Jordanger

 

Terje Loen

 
 

Jon Fossheim