Vaktlister IDK 2020/2021

By | 11. oktober 2020

Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-23.00 

På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

GENERELLE REGLAR FOR IDK

 • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
 • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
 • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
 • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
 • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
 • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

 • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
 • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
 • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

 

VAKSENROLLA PÅ IDK

 • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
 • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
  • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
  • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
  • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
 • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
 • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
 • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
 • Vere gode førebilete

Vaktlister haust 2020

Veke 43 Fredag 23.oktober
   
Ansvarlig Jan Arve Søvde
   
18:00-20:00 Camilla Gimmestad
  Irene Flølo
  Solgunn Sårheim Brakestad
  Erik Seime
  Per Arne Strand
  Stefan Van Hulst
   
20:00-23:00 Linn Elisabeth Aresvik
  Camilla Heggen
  Silje Kleppe
  Siv Egge
  Anders Bjørnereim
  Ronny Sæthre

 

Veke 44 Fredag 30.oktober 
   
Ansvarlig Odd Kronheim
   
18:00-20:00 Runar Stensaker
  Andreas Gregor
  Asle Henning Jordanger
  Elin Stensaker
  Maiken Sekkingsatd
  Inger Lise Lillemo
   
20:00-23:00 Edita Almenning
  Jana Unterfrancova
  Ragna Førde
  Pål Sandal
  Jan Robin Aaland
  Kåre Eimind

 

Veke 45 Fredag 6.november
   
Ansvarlig Gitte Midtbø
   
18:00-20:00 Birgitte Myklebust
  Anne Svangtun
  Ann Iren Festervoll
  Ansgar Fonn
  Hallvar Høgenes Bergesen
  Esmeralda Doorennspleet
   
20:00-23:00 Aslak Johnsen
  Leon Dag Kårstad
  Bernt Reed
  Runar Sandnes
  Kristin Felde
  Anne Merete Kleppenes

 

Veke 46 Fredag 13.november
   
Ansvarlig Espen Eithun Langedal
   
18:00-20:00 Cato Risholm
  Sebastian Skinlo
  Tone Mindresunde
  Cecilie Myklebust
  Kristian Myklebust
  John Olav Frøystad
   
20:00-23:00 Benthe Klakegg
  Per Jonny Moldestad
  Kåre Hetle
  Venke Fonn Skarstein
  Merte Jordanger
  Ellen Jorun Hjelle

 

Veke 47 Fredag 20.november
   
Ansvarlig Jan Arve Søvde
   
18:00-20:00 Grete Olin Nedreberg
  Gudmund Egge
  Anton Kleppe
  Lena Eriksen
  Tore Myklebust
  Anita Seime
   
20:00-23:00 Frank Ryland
  Mette Reed
  Guttorm Håheim
  Stig Henning Merkesdal
  Janne Myklebust
  Tina Eide

 

Veke 48 Fredag 27.november 
   
Ansvarlig Odd Kronheim
   
18:00-20:00 Mari Heggheim
  Tanja Skinlo-Sharp
  Terese Lødemel
  Baard Helle Bolstad
  Johan Andre Jordanger
  Tom Asle Kvile
   
20:00-23:00 May Britt Kvellestad
  Ingrid Bjørnereim
  Hugleik Almenning
  Else Tømmerstøl
  Kathrin Hauge Stokke
  Grete Aa Sandal

 

Veke 49 Fredag 4.desember
   
Ansvarlig Gitte Midtbø
   
18:00-20:00 Lindy Paulen
  Dagrun Torheim
  Tone Lise Jacobsen
  Helge Bjørnereim
  Suzanne Van de Geest
  Bjarne Egge
   
20:00-23:00 Sonja Jordanger Loen
  Jannike Felde
  Are Gil
  Gro Hjelle
  Sissel Eide Reed
  Hilde Kvile

 

Veke 50 Fredag 11.desember 
   
Ansvarlig Espen Eithun Langedal
   
18:00-20:00 Jan Arve Strand
  Nina Flølo
  Hanne Karin Sunde
  Jon Atle Vereide
  Rolf Kjetil Egge
  Inger Berit Skinlo
   
20:00-23:00 Venke Kolbotn
  Karin Årdal
  Fred Leon Pedersen
  Hanne Karin Sunde
  Elin Katrin Raad
  Trond Morten Bø

 

Veke 51 Fredag 18.desember
   
Ansvarlig Jan Arve Søvde
   
18:00-20:00 Roger Egge
  Frode Støyva
  Aud Marit Skarrebo
  Raymond Niranen
  Linda Kristin Eikenes
  Darryl Skinlo-Sharp
   
20:00-00:00 Arne Frode Øvreset
  Anders Felde
  Claus Guttesen
  Norleif Jordanger
  Terje Loen 
  Jon Fossheim