Reglar ved bruk av BBIL sine anlegg.

By | 20. november 2020
 
På grunn av aukande smitte i samfunnet rundt oss innfører vi følgande reglar for bruk av våre anlegg, spesielt treningsstudioet.
  1. Kjem du frå område med framleis stigande smittetrykk ber vi om at du ventar ventar i 10 dagar før du nyttar BBIL sine tilbod/anlegg
  2. Ikkje tren om du er sjuk
  3. Hald god avstand til andre
  4. Ha god handhygiene
  5. Ha god hoste hygiene
  6. Alt utstyr / kontaktflater skal vaskast grundig etter bruk!!!
  7. Alle som trenar skal registrere seg for smittesporing
  8. Alle som nyttar treningsstudio SKAL melde seg på via nettsida www.treningstid.no
 
Hugs det er fortsatt Covid19 pandemi – og det er viktig å følgje dei til ein kvar tid gjeldande retningslinjener frå myndigheitene!