Vaktliste IDK Vinter

By | 24. januar 2021

NB! Eldste gruppe opp til og med 10. klasse og kun for dei som bur i Breim.
Sjå reglar etc her: http://www.breimsbygda.no/2020/10/11/vaktlister-idk-2020/

 

Veke 4

Fredag 29.januar

Ansvarlig

Jan Arve Søvde

   

18:00-20:00

Runar Stensaker

 

Andreas Gregor

 

Asle Henning Jordanger

 

Elin Stensaker

 

Maiken Sekkingsatd

 

Inger Lise Egge

   

20:00-22:00

Tina Eide

 

Ellen Jorun Hjelle

 

Siv Egge

 

Pål Sandal

 

Jan Robin Aaland

 

Kåre Eimind

 

Veke 5

Fredag 5.februar

Ansvarlig

Gitte Midtbø

   

18:00-20:00

Birgitte Myklebust

 

Anne Svangtun

 

Ann Iren Festervoll

 

Ansgar Fonn

 

Hallvar Høgenes Bergesen

 

Stefan Van Hulst

 

Anne Kristoffersen

20:00-22:00

Aslak Johnsen

 

Leon Dag Kårstad

 

Bernt Reed

 

Runar Sandnes

 

Kristin Felde

 

Anne Merete Kleppenes

 

Veke 6

Fredag 12.februar

Ansvarlig

Espen Eithun Langedal

   

18:00-20:00

Cato Risholm

 

Sebastian Skinlo

 

Tone Mindresunde

 

Cecilie Myklebust

 

Kristian Myklebust

 

John Olav Frøystad

   

20:00-22:00

Benthe Klakegg

 

Per Jonny Moldestad

 

Kåre Hetle

 

Venke Fonn Skarstein

 

Merte Jordanger

 

Jana Unterfrancova

 

Marie Evebø

 

Veke 7

Fredag 19.februar

Ansvarlig

Odd Kronheim

 
     

18:00-20:00

Grete Olin Nedreberg

 

Gudmund Egge

 

Anton Kleppe

 
 

Lena Eriksen

 
 

Tore Myklebust

 

Anita Seime

 
     

20:00-22:00

Frank Ryland

 
 

Mette Reed

 
 

Guttorm Håheim

 

Stig Henning Merkesdal

 

Janne Myklebust

 

Editha Almenning

 

 

VEKE 8 VINTERFERIE, INGEN IDK.

 

Veke 9

Fredag 5.mars

Ansvarlig

Jan Arve Søvde

     

18:00-20:00

Mari Heggheim

 

Tanja Skinlo-Sharp

 

Terese Lødemel

 

Baard Helle Bolstad

 

Johan Andre Jordanger

 

Tom Asle Kvile

 
     

20:00-22:00

May Britt Kvellestad

 

Ingrid Bjørnereim

 

Hugleik Almenning

 

Silje Kleppe

 
 

Kathrin Hauge Stokke

 

Grete Aa Sandal

 

Lin Solheim

 

 

Veke 10

Fredag 12.mars

Ansvarlig

Gitte Midtbø

 
     

18:00-20:00

Lindy Paulen

 
 

Dagrun Torheim

 

Tone Lise Jacobsen

 

Helge Bjørnereim

 

Suzanne Van de Geest

 

Bjarne Egge

 
     

20:00-22:00

Sonja Jordanger Loen

 

Jannike Felde

 
 

Are Gil

 
 

Gro Hjelle

 
 

Sissel Eide Reed

 

Hilde Kvile

 

 

Veke 11

Fredag 19.mars

Ansvarlig

Espen Eithun Langedal

     

18:00-20:00

Jan Arve Strand

 

Nina Flølo

 
 

Hanne Karin Sunde

 

Jon Atle Vereide

 

Rolf Kjetil Egge

 
 

Inger Berit Skinlo

     

20:00-22:00

Venke Kolbotn

 
 

Karin Årdal

 
 

Fred Leon Pedersen

 

Hanne Karin Sunde

 

Elin Katrin Raad

 

Trond Morten Bø

 

Janne Håheim

 

 

Veke 12

Fredag 26.mars

Ansvarlig

Odd Kronheim

 
     

18:00-20:00

Roger Egge

 
 

Frode Støyva

 
 

Aud Marit Skarrebo

 

Raymond Niranen

 

Linda Kristin Eikenes

 

Darryl Skinlo-Sharp

     

20:00-22:00

Arne Frode Øvreset

 

Anders Felde

 
 

Claus Guttesen

 
 

Norleif Jordanger

 

Terje Loen

 
 

Jon Fossheim