Trenar/foreldrekurs langrenn

By | 27. januar 2021

Vi håpar mange blir med på trenar/fordeldre kurs på Utvikfjellet tysdag 2. feb. kl. 17.30. Treng ingen kunnskapar på førehand og ingen som tek kurset er forplikta til å stille på som trenarar. Dersom du er usikker eller lurer på noko so ta kontakt med Anders Felde. mob.:92857084 Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenarar som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for dei som skal lære å gå på ski. Dersom de ikkje får påmeldingslinken til å fungere so meld dykk på til; anders.felde@breim.no 

Kva er Grasrottrenar-kurs?
https://www.ski-tv.no/hva-er-grasrottrenerkursetmov

Stad:
Breimsbygda Skisenter, Utvikfjellet

Tid:
Tysdag 2. februar, kl. 17.30-21.30

Målgruppe:
Kurset egnar seg godt for barnehagetilsette, foreldre, barneidrettstrenarar, allidrettstrenarar og trenarar generelt som ynskjer å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på ein entusiastisk måte.

Grasrottrenar er eit sjølvstendig kurs, men vil også inngå som ein del av NSF si trenarløype.

Oppbygging og gjennomføring av kurset:
Kurset er lagt opp med 4 timar praktisk jobbing ute, og resten er lagt opp som teori.
Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med ein kurslærar som gjennomgår dei viktigste prinsippa for planlegging og gjennomføring av aktivitetane.
Teorien er lagt opp som sjølvstudie (e-læring) med tekst og video, og spørsmål som skal reflekterast over og svarast på.

Etter bestått praksis og teori gir Norsk Tipping ein vest til trenarane som bevis på bestått kurs 😊.

Kurset krever ingen førekunnskap.

Påmelding innan søndag 31. januar.
MELD DEG PÅ

Kurset vert gjennomført iht. gjeldande råd for smittevern.

Retningslinjer for kursdeltakarar:
• Er du sjuk eller har symptom på sjukdom kan du ikkje delta på kurset
• Hald minimum 1 meter avstand
• Hugs god hand- og hostehygiene

For spørsmål kontakt Sogn og Fjordane Skikrins:
E-post ingrid.narum@skiforbundet.no
Tlf. 92 60 14 21