NY DATO FOR ÅRSMØTE 25/4

By | 27. mars 2021

Årsmøte i Breimsbygda idrettslag er flytta til 25. april 2021 kl. 19.00. Møtet blir på Breim Skule iht gjeldande smittevernanbefalingar.

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Val av møteleiar.
  4. Val av sekretær.
  5. Val av to til å skrive under møteboka.
 1. Årsmelding for 2020
 2. Rekneskap for 2020
 3. Medlemskontingent for 2021
 4. Budsjett for 2021
 5. Val
 6. Godkjenning av valde gruppestyrer
 7. Innkomne saker

Har du saker du ynskjer å ha på saklista under punkt 8 må du sende dei innan søndag 11. april til leiar i BBIL Bjarte Gangeskar, på e-post: bgangesk@online.no