Breimtrimmen, Turorientering og Nordfjordryggen

By | 14. juli 2021

For ein flott sommar vi har! Også her i Breim ser vi ein den nasjonale trenden at fleire og fleire brukar fjellet til rekreasjon. Det er supert og vi har god plass til enda fleire. Det er flott at mange av turorieneringspostane er samlokalisert med Breimstrimmen: Skitnevatnet, Skavegga, Støyvastøylen, Tistamskaret og Snøfjellet. Kjøp turkart og klippekort, så får du i både pose og sekk.

DNT har planar om skiltiing og merking av den såkalla Nordfjordryggen frå Utviken over toppane til Blånibba. Enda er ikkje alle avtalane med grunneigarane på plass, men ei provosorisk merking med T-ar guidar deg fram.

Det raporterast om mykje bær i fjellet. Og fleire flokkar med ammekyr i vegen. Så ser opp for både det eine og det andre.

Molteparadis for alle

Orienteringspost + Breimstrimmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortaste rås til Fløtravarden. På oppsida av vegen forbi Holestøylen.