Ekstraordinært årsmøte

By | 4. august 2021

Det vert med dette kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Breimsbygda idrettslag 22. august 2021 kl. 19:00, på skulekjøkkenet til Breim skule. 

 

Sakliste: 
1: Endring av organisasjonsform og eigarskap Breimshallen. 

2: Eventuell kapitalutviding Breimsbygda skisenter i samband med kontroll av heisanlegg.

Vel møtt!