Senior støyl-til-støylstur del II på tysdag

By | 27. august 2021

Vi hadde ein flott støylstur del 1 (Utvikfjellet-Hetlestøylen) på mandag, 23. august. Pga. litt usikre vêrutsikter utsette vil del 2 til tysdag, 31. august, kl. 10.30. No går turen frå Hetlestøylen via Kålsstøylen og Dalestøylen til Hunskårsstøylen. Dei som vil vere med må melde seg på hos Greta S. Veien (90766089). Då får de også fleire opplysningar. Ein treng ikkje ha delteke på del 1 for å vere med på tysdag.

Turreferat: Høyrar frå Greta at dei hadde ein flott seniortur del II no på tysdag. 13 deltakarar gjekk frå Hetlestøylen til Hunskarsstøylen i flott ettersommarvêr. Sjå bilde