Helkjastøylen opp

By | 20. september 2021

Helkjastøylen opp vart arrangert både som fysisk arrangement og som digitalt løp. Litt vått i løypa den dagen vi hadde fysisk løp, men på tross av det så raste det inn med personlege rekordar. Det var rett og slett fantastisk god innsats, nok ein gong!

Totalt hadde vi 70 registreringar, og mellom dei har vi trekt ut 7 premiar. Denne gongen har vi fått støtte frå Byggtorget Byrkjelo og BakarJon. Dei som deltok på konkurransen hadde følgande tider:

Start frå Ballbingen:

Markus Sægrov Djupvik g-10 26.10
Kasper Olai Paulen g-10 31.27
Jørgen Aa Sandal g-11 25.05
Marte Paulen j-13 29.35
Borgny Kristin Hetle j-14 26.28
Anders Paulen g-15 25.01
Mathias Aa Sandal g-17 21.40

Start frå brua

Vetle Bolstad Aabrekk g-4 21.07
Tobias Olafsen Veien g-4 22.11
Vilde Jordanger Eriksen j-7 35.07
Dorte Førde j-6 29.50
Mari Sægrov Djupvik j-7 14.54
Olava Felde Sårheim j-6 16.42
Matheo Olafsen Veien g-6 15.18
Edvin Bolstad Aabrekk g-6 17.06
Eiril Paulen j-7 14.54
Vegard Hetle g-8 11.33
Live Bolstad Aabrekk j-8 14.23
Joar Førde g-8 16.45
Aslak Felde Sårheim g-9 12.14
Margrete Gil j-9 16.33
Maja Førde j-9 16.25
Julie Seime Skinlo j-9 13.01
Mathias Eriksen g-10 26.35
Emilie Eriksen j-13 30.33
Følgande får premie for deltaking på fysisk løp:

Mathias Aa Sandal, Anders Paulen, Jørgen Aa Sandal, Markus Sægrov Djupvik, Kasper Olai Paulen, Borgny Kristin Hetle, Marte Paulen, Vegard Hetle, Aslak Felde Sårheim, Matheo Olafsen Veien, Julie Seime Skinlo, Live Bolstad Aabrekk, Eiril Paulen og Marie Sægrov Djupvik.

Trekkpremiar går til:

Tobias Olafsen Veien, Selma Olafsen Veien, Endre Fugle Kvile, Birgitte Paulen, Else Helle Bolstad, Anders Paulen og Mathias Aa Sandal.

Premiar kan ein hente på Byggevaren Byrkjelo.