Vaktlister IDK 2021/2022

By | 5. oktober 2021

Vaktlister Idrettsklubben 2021/2022
Last ned PDF her

Sjå reglar for IDK nederst på sida!

Her kjem vaktlister for IDK. Vi har sett opp vaktene frå veka etter haustferien og fram til påskeferien. Tidspunkta er tilbake slik dei var før coronaperioden, slik at IDK er ope for dei eldste fram til kl 23.

Dersom vaktene ikkje høver, er det fint om de byter med andre, eller tek kontakt med Ingrid (48040828).

Alle føresette med born i 4.-10.klasse er sett opp og det er viktig at alle er med og bidreg dersom vi skal kunne gjennomføre IDK. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på. Du vil få ei påminning om vakta di på SMS nokre dagar før.

 

Veke 42: Fredag 22.oktober

Vakt 18.00-20.00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jannike Kleppe

 

Siri Gil

Camilla Gimmestad Støyva

Olav Rune Hole

Camilla Heggen

 

Gudmund Egge

Peter Unterfranc

Janne Myklebust

Tina Falch Eide

 

Veke 43: Fredag 29.oktober

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ann Iren Festervoll

 

Kai Petter Sårheim

Andreas Gregor

Rannveig Fugle

Jannice Egge

 

Tone Mindresunde

Cato Risholm

Wenche Ystebø

Gro Larsen Hjelle

 

Veke 44: Fredag 5.november

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Elin Stensaker

 

Leif Arne Sæthre

Ida-Kristin Håvik Hjelle

Nina Flølo

Arne Frode Øvreseth

Anton Kleppe

Ellen Jorunn Hjelle

Elin Katrin Raad

Stian Kvellestad

 

Veke 45: Fredag 12.november

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ragna Førde

 

Inger Berit Skinlo

Birgitte Myklebust Paulen

Terese Lødemel

Freddy Brakestad

Eldar Knippen

 

Rolf Kjetil Egge

Anne Merete Kleppenes

Linn Elisabeth Aresvik

Terje Loen

 

Veke 46: Fredag 19.november

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jan Robin Aaland

Joakim Skinlo

Linda Kristin Eikenes

Grete Aa Sandal

Per Arne Strand

 

Jan Arve Strand

Merete Jordanger

Tone Lise Egge

Mette Bakka Reed

 

Veke 47: Fredag 26.november

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jannike Kleppe

John Andrè Støyva

Hallvard Bergesen

Venke Skarstein

Cecilie Myklebust

 

Bente Egge Søvde

Anne Svangtun

Kjell Paulen

Frank Ryland

 

 

 

Veke 48: Fredag 3.desember

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ann Iren Festervoll

 

Pia Elise Kristiansen

Helge Bjørnarheim

Lindy Paulen

Runar Sandes

 

Tanja Skinlo Sharp

Jannike Felde

John Olav Frøystad

Bernt Reed

 

Veke 49: Fredag 10.desember

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Elin Stensaker

 

Linn Elisabeth Aresvik

Solgunn Sårheim

Asle Henning Jordanger

Cato Risholm

 

Anita Seime

Maiken Sekkingstad

Lena Kristin Eriksen

Aslak Johnsen

Hugleik Almenning

 

Veke 50: Fredag 17.desember

Vakt 18.00-21-00

(også for 7.klasse)

 

Ansvar: Ragna Førde

 

Nils Even Bjørnereim

Johan Andrè Jordanger

Anne Solheim Strand

Jon Atle Vereide

 

Juleball GU

 

 

 

 

Veke 1: Fredag 7.januar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jan Robin Aaland

Inger Lise Egge

Mari Heggheim

Linda van Hulst

Runar Kleppe

Margit Andrea Støyva

Siri Gil

Per-Jonny Moldestad

Pål Sandal

 

Veke 2: Fredag 14.januar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jannike Kleppe

Stein Otto Førde

Kathrine Lomheim Haugen

Kai Petter Sårheim

Ida-Kristin Håvik Hjelle

 

Dagrun Anita Torheim

Anders Felde

Silje Kleppe

Anders Bjørnereim

 

Veke 3: Fredag 21.januar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ann Iren Festervoll

Are Gil

Raymond Niiranen

Ingvild Savigar

Nina Flølo

 

Simone Morken

Gudmund Egge

Birgitte Myklebust Paulen Maas Jan van de Geest

 

 

Veke 4: Fredag 28.januar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Elin Stensaker

Geir Thomas Myklebust

Tore Myklebust

Camilla Gimmestad Støyva

Freddy Brakestad

 

Grete Olin Nedreberg

Kåre Olav Eimind

Jan Arve Søvde

Camilla Heggen

 

 

Veke 5: Fredag 4.februar

Vakt 18.00-20-00

 

Ansvar: Ragna Førde

Mariusz Samojlik

Hanne Sunde

Bjarne Egge

Venke Skarstein

 

 

Elevkveld GU

 

Veke 6: Fredag 11.februar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jan Robin Aaland

Suzanne Geijtenbeek

Darryl Skinlo-Sharp

Cecilie Myklebust

Pia Elise Kristiansen

 

Peter Michiel Doorenspleet

Kathrin Stokke

Leif Arne Sæthre

Hanne Raad Larsen

Patricia Mellema Zuiderhof

 

Veke 7: Fredag 18.februar

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

 Jannike Kleppe

Tom Ben Savigar

Stefan van Hulst

Malin Åmot

Lindy Paulen

Maas Jan van de Geest

Janne Hogrenning Eimind

Siv Egge

Ronny Sæthre

 

Veke 8: Vinterferie

 

 

 

Veke 9: Fredag 4.mars

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ann Iren Festervoll

Hanne Raad Larsen

Anne Kristoffersen Vereide

Roger Egge

Solgunn Sårheim

 

Claus Guttesen

Arne Frode Øvreseth

Venke Kollbotn

Benthe Klakegg

 

Veke 10: Fredag 11.mars

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Elin Stensaker

Eva Marie Felde

Esmeralda van Vliet

Vegard Støyva

Nils Even Bjørnereim

 

Stig Henning Merkesdal

Kristin Daling Felde

Simona Fraas Johnsen

Norleiv Jordanger

 

 

Veke 11: Fredag 18.mars

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ragna Førde

Ilkin Turgut

Frode Støyva

Aud Marit Skarrebo Holmen

Anne Solheim Strand

 

Geir Thomas Myklebust

Are Gil

Sonja Jordanger Loen

Sissel Eide Reed

 

Veke 12: Fredag 25.mars

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jan Robin Aaland

Odd Kronheim

Gitte Midtbø

Hallvard Bergesen

Inger Lise Egge

Jana Unterfrancova

Kåre Hetle

Roger Hjelle

Marie Evebø

Rolph Mellema

 

Veke 13: Fredag 1.april

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Jannike Kleppe

Erik Seime

Runar Kleppe

Linda van Hulst

Ingvill Savigar

Mari Heggheim

Editha Almenning

Olav- Rune Hole

Trond Morten Bø

 

Veke 14: Fredag 8.april

Vakt 18.00-20-00

Vakt 20.00-23.00

Ansvar: Ann Iren Festervoll

Erika Louise Virtanen

Kjell Paulen

Inger Berit Skinlo

John Andrè Støyva

Fred Pedersen

Guttorm Håheim

May Britt Solheim

Ingrid Bjørnereim

 

Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

 

GENERELLE REGLAR FOR IDK

 • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
 • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
 • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
 • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
 • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
 • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

 • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
 • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
 • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

 

VAKSENROLLA PÅ IDK

 • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
 • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
  • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
  • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
  • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
 • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
 • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
 • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
 • Vere gode førebilete