Årsmøte Breimsbygda IL 2015

Årsmøte i Breimsbygda il

 

søndag 28. februar 2016 kl 20.00 hjå Bakar Jon

Sakliste:

 1. Konstituering.
 2. a) Godkjenning av innkalling
 3. b) Godkjenning av sakliste.
 4. c) Val av møteleiar.
 5. d) Val av sekretær.
 6. e) Val av to til å skrive under møteboka.
 7. Årsmelding for 2015.
 8. Rekneskap for 2015.
 9. Medlemskontingent for 2016.
 10. Budsjett for 2016.
 11. Sportsplan 2016 – 2020 Utkast til planen finn du her
 12. Lovendringar Lovnorma finn du her
 13. Val.
 14. Godkjenning av valde gruppestyrer.
 15. Innkomne saker.

 

I samband med matøkta vert BBIL sin Stimulansepris

og Eldsjelpris for 2015 delt ut.

 

Vel møtt!

BBIL v/styret.