Årsmelding 2020

Om du ikkje har fått årsmeldinga i postkassa di endå, og ikkje klarar å vente kan du lese den her

Vaktliste IDK Vinter

NB! Eldste gruppe opp til og med 10. klasse og kun for dei som bur i Breim.Sjå reglar etc her: http://www.breimsbygda.no/2020/10/11/vaktlister-idk-2020/   Veke 4 Fredag 29.januar Ansvarlig Jan Arve Søvde     18:00-20:00 Runar Stensaker   Andreas Gregor   Asle Henning Jordanger   Elin Stensaker   Maiken Sekkingsatd   Inger Lise Egge     20:00-22:00 Tina Eide  … Les meir »

Årsmøte 2021

Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 21. mars 2021. Innkalling og årsmelding blir lagt ut seinare. Dei som er på val i AU, barneidrettsgruppa, anlegg, utstyr- og vedlikehaldsnemnda og revisorar, som ikkje ynskjer å ta attval må melde frå skriftleg via sms til leiar i valkomité Rune Dag Kleppe på tlf. 995 97 200 innan 1. februar.

Direktesendt trekking

9. desember har vi vår eiga sending i forbindelse med trekking av gevinstane i vår digitale basar. Sigrid Moldestad er programvert og vi kan love deg ei mangfoldig sending direkte i frå Stadionbygget på Byrkjelo.

Reglar ved bruk av BBIL sine anlegg.

  På grunn av aukande smitte i samfunnet rundt oss innfører vi følgande reglar for bruk av våre anlegg, spesielt treningsstudioet. Kjem du frå område med framleis stigande smittetrykk ber vi om at du ventar ventar i 10 dagar før du nyttar BBIL sine tilbod/anlegg Ikkje tren om du er sjuk Hald god avstand til andre Ha god… Les meir »

Basar – denne gongen digital!

DET BLIR IKKJE HEILT DET SAME MED DIGITAL BASAR som å møte «halve bygda» til kaffi og kaker i Breimshallen ein søndag ettermiddag i november. Basar vert det likevel om enn på ein annan måte.   Idrettslaget treng di støtte meir enn nokon gang.   Inviter nærkontaktene dine til ein kaffikopp og kjøp lodd digitalt. Det er veldig… Les meir »

Medlem og treningsavgift 2020

DU FÅR SNART EI REKNING Den kjem på e-post, eller for nokre få i postkassa, og gjeld medlems og treningsavgift for 2020.   På grunn av pandemien og seinare problem med systemet for fakturering, har vi venta litt med å sende ut denne. BBIL har i utgangspunktet låge avgifter samanlikna med andre lag. Så sjølv om tilbodet har… Les meir »

Treningstider haust og vinter

Denne veka startar nøstetrim, idrettsskule, basistrening, spinning og fleire andre aktivitetar! 😀 Det er spesielle tider, så her har blitt litt endring i opplegget frå tidlegare år. Her ser du oversikt over treningar

Smittesporing ved arrangement

I forbindelse med gradvis opning av idretten må BBIL ha kontroll på publikum på arrangement og treningar kor mange er tilstades. Vi har laga ei enkel registreringsside på nett kor vi oppmodar publikum om å legge inn data. Denne ligg her: http://smitte.breim.no Vi har og laga plakatar med QR kode som blir hengt opp på Reed og Byrkjelo… Les meir »