BBIL slankar organisasjonen!

Glade gutar før innveging. Ordførar Leidulf Gloppestad var ikkje tung å be om å vere vektkontrollør for innsjekksvekt.

NED MED VEKTA OG BLODTRYKKET OPP MED ØKONOMIEN

Breimsbygda Idrettslag har eit par utfordringar for tida. Det eine er vi tapar mykje inntekter som følgje av avlyste arrangement. Inntekter vi treng for å halde oppe aktivitetsnivået og ikkje minst for å halde anlegga våre i god stand når verda kjem attende i normalt gjenge.

Ei anna utfordring er at deler av leiinga i idrettslaget er komen i ein alder og ei fysisk form der både overvekt og høgt blodtrykk er reelle trugsmål. Dette er den same leiinga som skal være med å halde orden i økonomien og som elles skal lose oss i gjennom den situasjonen vi no er i . Vi kan difor ikkje risikere at dei går på ein «smell».

Vi køyrer difor i gang eit fellesprosjekt der vi både skal sikre helsa til leiaren i hovudlaget og leiaren i friidrettsgruppa og kanskje skaffe til vege litt pengar. I perioden 15. april og fram til idretten kanskje startar opp att, altså 15. juni, skal desse to karane forplikte seg til å finpusse forma og komme ned i ei vektklasse som gjer at blodtrykket held eit akseptabelt nivå.

Greia er den at Reidar og Bjarte skal vegast inn 15. april kl. 18:00 og vegast ut igjen 15. juni til same tid. Du skal bidra med enten 50 kr eller 100 kr til idrettslaget for kvar kilo desse karane til saman har klart å gå ned i denne perioden. Det gjer du ved å legge igjen ei melding i kommentarfeltet her, der du skriv beløpet du vil bidra med. Alternativt kan du sende ein SMS til 90581490 med same bodskap.

Altså, går dei ned til saman 6 kg i perioden så kostar det deg enten 300 eller 600 kr. Ser du på karane, i løpet av perioden, at dette kan bli dyrt for deg, kan du løyse det enkelt. Det er berre å be dei to skrythalsane på godt lag med mykje god mat og drikke.

På denne måten får dei og testa karakterstyrken sin. Vi er sopass usikre på oddsen at vi ikkje tilbyr utbetaling dersom karane skulle legge på seg i perioden.

Det kjem situasjonsrapportar både frå innveging og sikkert gode tips om både trening og kosthald undervegs.

Leiar i friidrettsgruppa Reidar Moldestad var førstemann ut… Etter reaksjonane å døme var resultatet enten overraskande lavt, eller gode moglegheiter for tjene pengar til idrettslaget..??
Både Ordførar og leiar i friidrettsgruppa er spent på resultatet når sjølvaste leiaren stig på vekta…

RESULTAT INNVEGING
15. april: 205,3 KG

Reidar og Bjarte skal vegast ut igjen 15. juni.
Du kan bidra med enten 50 kr eller 100 kr (eller valfritt beløp) til idrettslaget for kvar kilo desse karane til saman har klart å gå ned i denne perioden. registrer deg i skjema under. sjå neders på sida kva ´kilopris´ vi er oppe i til ei kvar tid.

Desse har bidrege til no…