Category Archives: Hovudside

Årsmøte 2021

Det vert årsmøte i Breimsbygda idrettslag 21. mars 2021. Innkalling og årsmelding blir lagt ut seinare. Dei som er på val i AU, barneidrettsgruppa, anlegg, utstyr- og vedlikehaldsnemnda og revisorar, som ikkje ynskjer å ta attval må melde frå skriftleg via sms til leiar i valkomité Rune Dag Kleppe på tlf. 995 97 200 innan 1. februar.

Direktesendt trekking

9. desember har vi vår eiga sending i forbindelse med trekking av gevinstane i vår digitale basar. Sigrid Moldestad er programvert og vi kan love deg ei mangfoldig sending direkte i frå Stadionbygget på Byrkjelo.

Reglar ved bruk av BBIL sine anlegg.

  På grunn av aukande smitte i samfunnet rundt oss innfører vi følgande reglar for bruk av våre anlegg, spesielt treningsstudioet. Kjem du frå område med framleis stigande smittetrykk ber vi om at du ventar ventar i 10 dagar før du nyttar BBIL sine tilbod/anlegg Ikkje tren om du er sjuk Hald god avstand til andre Ha god… Les meir »

Basar – denne gongen digital!

DET BLIR IKKJE HEILT DET SAME MED DIGITAL BASAR som å møte «halve bygda» til kaffi og kaker i Breimshallen ein søndag ettermiddag i november. Basar vert det likevel om enn på ein annan måte.   Idrettslaget treng di støtte meir enn nokon gang.   Inviter nærkontaktene dine til ein kaffikopp og kjøp lodd digitalt. Det er veldig… Les meir »

Stimulansepris og Eldsjelpris 2020

Breimsbygda idrettslag ynskjer å få inn forslag til Stimulanseprisen og Eldsjelprisen for 2020. Send inn forslag på e-post til kristin@breimsbygda.no innan 1.desember 2020. Les meir om stimulanseprisen her, og eldsjelprisen her.

Medlem og treningsavgift 2020

DU FÅR SNART EI REKNING Den kjem på e-post, eller for nokre få i postkassa, og gjeld medlems og treningsavgift for 2020.   På grunn av pandemien og seinare problem med systemet for fakturering, har vi venta litt med å sende ut denne. BBIL har i utgangspunktet låge avgifter samanlikna med andre lag. Så sjølv om tilbodet har… Les meir »

Treningstider haust og vinter

Denne veka startar nøstetrim, idrettsskule, basistrening, spinning og fleire andre aktivitetar! 😀 Det er spesielle tider, så her har blitt litt endring i opplegget frå tidlegare år. Her ser du oversikt over treningar

Vaktlister IDK 2020/2021

Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir. Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld:… Les meir »

Idrettskulen startar 22. oktober

Vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse.10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene. Det er ulike oppmøteplassar gjennom året. Sjå nederst for meir info og årsplan. Vi satsar på ein snørik vinter med gode muligheiter for aktivitet på Utvikfjellet. Det er difor ikkje lagt opp til idrettskule i januar/februar… Les meir »

Breimstrimmen – siste dag

Då nærmar vi oss slutten på sesongens Breimstrimmen. I morgon er det siste dag som vi kan sanke poeng i denne sesongen. Torsdag, 1. oktober nullstillar vi. Av forskjellige årsaker har vi valt å ikkje skifte ut postane i år. Vi har heller ikkje fått mange forslag til nye postar, men vi kan tenkjer oss å enten å… Les meir »